Konsultacje publiczne projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski!

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

W  dniu  03.01.2019r.  rozpoczęły się konsultacje publiczne pierwszego projektu Krajowego Standardu  Gospodarki  Leśnej  FSC  dla  Polski.  Konsultacje  trwają  od  03.01.2019r.  do 05.03.2019r.  Krajowi  Reprezentanci  FSC  zapraszają  wszystkich  zainteresowanych  do przesyłania uwag (szczegóły na www.fsc.pl).
Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018r. od powołania przez Krajowych  Reprezentantów  FSC w Polsce oraz FSC International Center  tzw.  Grupy  Opracowującej  Standard.  W  jej  skład  wchodzą  przedstawiciele  różnych grup  interesariuszy,  podzieleni  na  trzy  równoważne  izby:  przyrodniczą,  społeczną   i ekonomiczną.  Grupa  podejmuje  decyzje  na  drodze  konsensusu,  rozumianego  jako „powszechna zgoda co do uznania propozycji, przy braku trwałego sprzeciwu wobec niej”.

Zadaniem  Grupy  Opracowującej  Standard   jest  dokonanie  rewizji  obecnie  obowiązującego Krajowego  Standardu  Gospodarki  Leśnej  FSC  (FSC-STD-POL-01-01-2013PL).  Rewizja dokonywana jest w oparciu o nową wersję Zasad i Kryteriów FSC w zakresie gospodarki leśnej (FSC-STD-01-001  V5-2)  oraz  Ogólne  Wskaźniki  Międzynarodowe  (FSC-STD-60-004  V2-0  EN). Proces rewizji wraz z Grupą Opracowującą Standard został formalnie zarejestrowany przez FSC International Center w dniu 19 stycznia 2018r. i odbywa się zgodnie z procedurą transferu obowiązującą  w  FSC  i  z  uwzględnieniem  szerokich  konsultacji  społecznych  (dwukrotnie  w trakcie całego procesu).

„Opublikowany do konsultacji  dokument jest wynikiem dużego zaangażowania i intensywnej pracy członków Grupy  Opracowującej Standard, co warto docenić. Niezwykle ważne są dla nas także  konsultacje publiczne uwzględniające szerokie grono interesariuszy.  Kolejnym krokiem będą  testy  terenowe.  Mamy  nadzieję,  że  Krajowy  Standard  Gospodarki  Leśnej  FSC  będzie odzwierciedlał  wymogi  Zasad  i  Kryteriów  FSC,  dostosowując  wskaźniki  do  warunków gospodarczych,  społecznych,  przyrodniczych  i  geograficznych  Polski”  –  przypomina  Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa.

Po  dwukrotnych  konsultacjach  publicznych  oraz  testach  terenowych,  Grupa  Opracowująca Standard przedstawi finalną propozycję standardu  Departamentowi  ds. Polityk i Standardów FSC  International  Center,  a  następnie  do  zatwierdzenia  przez  Zarząd  Dyrektorów  FSC. Przewidywana data złożenia projektu standardu do FSC IC to listopad 2019 r.

Projekt  nr  1  Krajowego  Standardu  Gospodarki  Leśnej  FSC  dla  Polski  oraz  formularz  do przekazania uwag  dostępne są na stronie  www.fsc.pl  w zakładce „Konsultacje  Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC”. Konsultacje trwają od 03.01.2019r. do 05.03.2019r.

Ponadto, w drugiej połowie lutego w Warszawie FSC planuje otwarte spotkanie konsultacyjne.

Źródło: FSC

Page 1 from 1

Polecane oferty:

Tarcica dębowa sucha III gr. 25[mm]
Tarcica dębowa sucha III gr. 25[mm]
Sprzedaży tarcicę iglasta wysoka jokośći. Deska impregnowana ciśnieniowo.
Sprzedaży tarcicę iglasta wysoka jokośći. Deska impregnowana ciśnieniowo.
tarcica
tarcica