INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie.

Zajmujemy się badaniami i usługami w zakresie:

 •  - właściwości i kierunków zastosowania drewna, materiałów drewnopochodnych i wyrobów drzewnych,
 •  - ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych,
 •  - nowych i zmodyfikowanych materiałów drzewnych, drewnopochodnych i innych wyrobów,
 •  - ochrony środowiska i miejsca pracy,
 •  - utylizacji odpadów drzewnych,
 •  - ekonomiki drzewnictwa, prognozowania, marketingu,
 •  - certyfikacji wyrobów drzewnych, materiałów drewnopochodnych i obrabiarek do drewna,
 •  - badania mebli,
 •  - specjalistycznych opinii i ekspertyz (w tym opinii o innowacyjności technologii),
 •  - innych indywidualnych potrzeb naszych klientów.

POSIADAMY:

 • - status jednostki notyfikowanej nr 1583 do zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz w zakresie Dyrektywy Rady 2006/42/EC (maszynowej),
 • - status Niezależnego Kontrolera nr TPC-19 produkcji tworzyw drzewnych w zakresie emisji formaldehydu przyznany przez California Air Resources Board (CARB),
 • - System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w obszarze prac naukowych, badawczo-rozwojowych, usług badawczych, ekspertyz, opinii, doradztwa i szkoleń z zakresu przerobu drewna i kompozytów drzewnych,
 • - Laboratorium Badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 088),
 • - Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 098),
 • - status koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego,

 

Profil działalności

Certyfikacja, badania i inne usługi dla przemysłu drzewnego

Dane kontaktowe

tel. 61 849 24 17
Winiarska 1
60-654 Poznań

galeria

Mini_logoitd-_5-300 Mini_ccwpd_ac_098_2015_d

Lista referencyjna

Firma:
Opis:

Firma:
Opis:

Firma:
Opis:

Aby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany