Odpowiedź na oświadczenie Dyr. Generalnego Lasów Państwowych

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

ul. Gronowa 22, p. 1301,  61-655 Poznań

Poznań, dn. 27.12.2018r.

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy działający w przemyśle drzewnym
oraz
Pracownicy Lasów Państwowych

W dn. 21 grudnia br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych był uprzejmy zareagować na OŚWIADCZENIE 12 uczestników spotkań Zespołu Celowego, mówiące o faktycznym przebiegu negocjacji ws zasad sprzedaży drewna. Pan Andrzej Konieczny wydał w tym celu własne Oświadczenie (jego treść dostępna jest TUTAJ!), do którego treści odnosimy się poniżej.

Należy się tu Dyrektorowi Generalnemu LP podziękowanie za to, że zadbał, aby OŚWIADCZENIE „12 osób należących do 5 organizacji” dotarło praktycznie do wszystkich zainteresowanych.

Z treści jego własnego Oświadczenia  płyną natomiast istotne dla nas wnioski i informacje. A więc po kolei odniesiemy się do każdego z jego punktów:

1. Nie negowaliśmy dotąd kompetencji Dyrektora Generalnego do „określania zasad sprzedaży drewna pochodzącego z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa”. Skoro jednak o tym mowa, zwracamy uwagę, iż „kompetencja” ta nie wynika z przepisów ogólnie obowiązującego prawa, lecz  z zapisu w wewnętrznej regulacji – w Statucie Lasów Państwowych. Ten dokument wydany został przez Ministra Ochrony Środowiska w roku 1994 drogą zarządzenia nigdy oficjalnie nie podanego do publicznej wiadomości. Co więcej, w świetle Artykułu 93 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzenia ministrów mają charakter wyłącznie wewnętrzny i nie mogą ustanawiać prawa i nakładać obowiązków na  inne podmioty, w tym na przedsiębiorców. Inaczej mówiąc, prawne umocowanie wspomnianej „kompetencji”, której skutkiem jest narzucanie szeregu  obowiązków właśnie  przedsiębiorcom, może budzić uzasadnione wątpliwości.

2. To z pewnością dobrze, że Dyrektor Generalny wsłuchuje się w głosy swych klientów, „w tym niereprezentowanych na forum Zespołu Celowego”. Jednak po co w takim razie ten Zespół, skoro nie są tam reprezentowani wszyscy zainteresowani? I kim są ci nieobecni, z którymi indywidualnie konsultował się Dyrektor Generalny i których zdanie najwyraźniej przeważyło ? Pan Dyrektor zapomina w tym miejscu, że ci, którzy chcą mieć wpływ na warunki funkcjonowania przemysłu, w tym na warunki sprzedaży drewna, muszą być zorganizowani w Izbach, stowarzyszeniach, związkach pracodawców. W przeciwnym razie grono uczestników Zespołu musiałoby liczyć co najmniej 7 tysięcy osób – tylu zapewne jest tych „zainteresowanych klientów”. Przypominamy, że w  pracach Zespołu uczestniczyły  natomiast wszystkie zainteresowane -  istniejące w przemyśle drzewnym organizacje.

3. Zdaniem Pana Dyrektora, Zespół nie „negocjuje” tylko „opiniuje” i „konsultuje” zasady sprzedaży i nie ma żadnego wpływu na ich ostateczny kształt. Faktycznie – nie miał. No to po co powołał  taki Zespół?  Żeby  można było uprawiać dyktaturę pod płaszczykiem demokracji ?

4. Dyrektor Generalny pisze, iż zasad sprzedaży nie narzucił w sposób „zupełnie arbitralny i jednostronny”. Następnie zdanie dalej potwierdza, że to on narzucił podział puli drewna w proporcji 30% do sprzedaży „otwartej” a 70% dla tradycyjnych odbiorców. A zrobił to  zupełnie arbitralnie i jednostronnie, z pominięciem Zespołu Celowego, który nigdy proporcji takiej nawet nie omawiał.

5. Dyrektor Generalny „stanowczo” odrzuca tezę, że „zapewnienie zgodności działania PGL LP z prawem konkurencji miało być jedynie pretekstem do wdrożenia zaproponowanego podziału puli drewna”. Przypominamy więc, że pretekstem do tego podziału w proporcji 30/70%  (narzuconego, a nie zaproponowanego) nie było prawo konkurencji jako takie (którego nikt z nas nie zamierza łamać), lecz rzekoma opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na którą powoływał się Dyrektor Generalny, a która nigdy nie została nam okazana. Samo prawo konkurencji jakoś nie stało na przeszkodzie PGL LP, aby rok wcześniej udostępnić tradycyjnym odbiorcom blisko 100% potrzebnego im drewna.

6. Dyrektor Generalny usiłuje stworzyć wrażenie, że nasze OŚWIADCZENIE jest wyrazem niezadowolenia kilku zaledwie wybranych podmiotów, broniących tylko własnych interesów. To bezpodstawna insynuacja, bo przypomnę, że podpisały je osoby reprezentujące nie „wybrane podmioty”, lecz wyłącznie przedstawiciele 5-ciu poważnych grup - organizacji broniących  z mocy prawa interesów setek swych członków. Były to: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Komitet Narodowy EPAL, Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Mikroprzedsiębiorcy Przemysłu Drzewnego. Tu zaznaczę, że również przedstawiciel Barlinka S.A. występował tu z ramienia Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego a nie własnej firmy.

7. Nieuprawnione jest przeinaczanie przez Dyrektora Generalnego treści naszego OŚWIADCZENIA przez stwierdzenie, iż rzekomo napisaliśmy, że „wyrównywanie różnic poziomu cen między jednostkami PGL LP doprowadziło jedynie do ich podwyżek” Napisaliśmy bowiem, iż „było ono mało skuteczne i lokalnie doprowadziło do nowych podwyżek”. Jeśli było inaczej, prosimy o dowody. 

8. Nieprawdziwe informacje o naszej roli w uzgadnianiu zasad sprzedaży drewna w ramach Zespołu Celowego, głoszone były przez przedstawicieli LP podczas spotkań z przedsiębiorcami, organizowanych w listopadzie przez jednostki LP. Sam Dyrektor Generalny winą za bałagan, jaki powstał podczas sprzedaży drewna obarcza tylko przedsiębiorców, nazywając ich zachowania „nieracjonalnymi” w wywiadzie udzielonym Pulsowi Biznesu 15-go listopada.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż stwierdzenie zmieszczone na końcu Oświadczenia Dyrektora Generalnego LP, iż „Lasy Państwowe otwarte są na konstruktywny dialog ze wszystkimi klientami LP”  należy odebrać jako gołosłowne. Sami jednak dialog taki deklarujemy, jeśli tylko uzyskamy pewność, iż nasze zdanie będzie brane pod uwagę przez Lasy Państwowe, reprezentowane przez Dyrektora Generalnego. Gwarantem tego powinien być polski rząd.

 • Czapiewski Kazimierz - Komitet Narodowy EPAL
 • Czemko Bogdan – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
 • Dowejko Norbert – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego
 • Graczkowski Longin – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego
 • Górski Andrzej  - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
 • Kubiak Marek - Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego
 • Majtas Wiesław – Komitet Narodowy EPAL
 • Pudełko Artur – Mikroprzedsiębiorcy Przemysłu Drzewnego
 • Szefler Rafał - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
 • Wlaź Franciszek - Mikroprzedsiębiorcy Przemysłu Drzewnego
 • Wrochna Sławomir - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Strona 1 z 1

Polecane oferty:

kantówka klejona 118x120x2200 premium
kantówka klejona 118x120x2200 premium
Sklejka przeciwpoślizgowa HEX 2500x1250 - grubość 21m
Sklejka przeciwpoślizgowa HEX 2500x1250 - grubość 21m
tarcica
tarcica