Ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Leśno-Drzewnej

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Komunikat  nr 21/2016
z dn. 21.12.2016r.

Szanowni Państwo,
Przedsiebiorcy Drzewni

1. W dn. 19 grudnia miało miejsce chyba ostatnie w tym roku spotkanie Komisji Drzewnej, którego program sprowadzał się do omówienia rezultatów i dotychczasowego przebiegu sprzedaży drewna na 2017r., w nowym systemie, wprowadzonym przez dyrektora K. Tomaszewskiego.

Łączyliśmy z nim pewne nadzieje na zmiany, które pomogą usunąć jego ujawnione wady, zgłaszane nam przez Państwa, w tym przede wszystkim na korektę w dół cen drewna.

Niestety, nic takiego nie nastąpiło. Dyrektor K. Tomaszewski przekazał obecnym, iż obecny system sprzedaży jest wprost znakomity. Zaprezentował (w b. szybkim tempie) różne dane LP, mające udowodnić, że wszyscy odbiorcy już zaopatrzyli się w drewno na poziomie 93% - 94%, znakomicie sprawdziło się kryterium geografii, ceny wzrosły tylko minimalnie, czyli 3 do 4%, a ci, którzy zastosowali się do sugestii LP, aby oferować ceny proponowane, w ogóle nie zanotowali podwyżki.

Klienci LP są bardzo zadowoleni (choć wg danych LP 600 do 800 firm może mieć poważne kłopoty, bo zanotowały o wiele większą niż przeciętna podwyżkę cen), a jedynie Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego sieje ferment i niesłuszne stawia LP jakieś zarzuty – oczywiście fałszywe. Dowodem ma być wystąpienie dyrektora Biura Izby B. Czemko na Komisji Senackiej, gdzie twierdził on coś przeciwnego, niż obecnie prezentuje dyrektor K. Tomaszewski. Nagranie tego wystąpienia zostało Komisji pokazane, ale  oczywiście bez wystąpień innych obecnych tam osób, w tym samego K. Tomaszewskiego i Wiceminister  Rozwoju J. Emilewicz. W celu umożliwienia zapoznania się wszystkich zainteresowanych z pełnym materiałem, wskazujemy link do tego nagrania: http://av8.senat.pl/9KS39KGNI611

Do ataku na Izbę i poparcia K. Tomaszewskiego przyłączyło się kilka obecnych osób z Komisji – m. in. przedstawiciel firmy Stelmet – Z. Stanula i przedstawiciel Kronospanu  – M. Głaz. Szereg innych reprezentantów przemysłu po prostu nie zabrało głosu, albo prosiło tylko o drobne korekty obecnych rozwiązań. Przy takiej postawie Komisji, przedstawiciele Izby nie byli w stanie wywalczyć od LP znaczących ustępstw.

To, co ustalono korzystnego, sprowadza się do 2 spraw:

- zapewnienia dyrektora K. Tomaszewskiego, że dyrektorzy RDLP otrzymali pismo obligujące ich do wyrażania zgody firmom na przesunięcia odbiorów drewna z br. na styczeń, jeśli 80% ich zakupów zostało zrealizowane,

- deklaracji LP, że w 2017r. możliwe będą bez ograniczeń cesje drewna, co powinno pomóc uporządkować geografię zakupów.

Po zakończeniu obecnej dorywki, reszta nie sprzedanego drewna ma być skierowana do sprzedaży przez aukcje e-drewno – nie będzie kolejnych dogrywek.

2. Do Biura Izby trafił do zaopiniowania kolejny projekt rozporządzenia dotyczącego definicji drewna energetycznego. Zawiera on kilka bardzo istotnych dla nas, oczekiwanych zmian, w tym zakwalifikowanie do tej kategorii pozostałości poprodukcyjnych z przemysłu drzewnego (zrębków, trocin itp.). Na tym najbardziej nam zależało. Odbyło się też spotkanie międzyresortowe (MR; MŚ; ME), w którym uczestniczyli przedstawiciele Izby (R. Szefler) i Instytutu Technologii Drewna (W. Cichy), gdzie dyskusja dotyczyła zakresów wad decydujących o zakwalifikowaniu drewna okrągłego jako energetyczne. I tu uzyskaliśmy spore zmiany idące w dobrą stronę. O szczegółach będziemy jednak Państwa informować w momencie, gdy ukaże się trzeci, ostateczny projekt rozporządzenia i potwierdzimy, że opisane efekty są utrzymane. Nastąpi to najpewniej jeszcze w grudniu.

3. Informujemy,  że pracujemy nad stworzeniem Państwu nowych możliwości nawiązania kontaktów handlowych, dających  m. in. szanse poprawy zaopatrzenia w drewno - i okrągłe i tarcicę. W tym celu  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego oraz Ambasada Republiki Białoruś zapraszają na spotkanie dotyczące możliwości współpracy polskich i białoruskich firm sektora drzewnego.

W trakcie spotkania omówione zostaną m. in. warunki zakupu białoruskiego drewna okrągłego, tarcicy i innych produktów drzewnych przeznaczonych na eksport; odbędzie się dyskusja na temat możliwości inwestycji na terenie Białorusi i tworzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie obróbki drewna, możliwych kierunków inwestowania i dostępnych terenów pod budowę obiektów przemysłowych z dostępem do lokalnego surowca. Tu dodamy, że już obecnie ok. 75% drewna okrągłego importowanego do Polski pochodzi właśnie z Białorusi.

Uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania kontaktów biznesowych z przedsiębiorstwami leśnictwa i przemysłu drzewnego na Białorusi oraz do omówienia  możliwych kierunków polsko-białoruskiej współpracy w tej dziedzinie.

Przedstawiciele firm konsultingowych zaprezentują krótkie informacje o aspektach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Białorusi, m. in. na temat otrzymania zezwoleń i licencji, zatrudniania pracowników, udziału w targach, systemie podatkowym oraz finansowaniu inwestycji.

Stronę białoruską będą reprezentować: koncern Bellesbumprom, Republikańskie Stowarzyszenie Przemysłu Drzewnego, Holding Organizacji Przemysłu Drzewnego, kompania Belleseksport oraz inne firmy sektora leśno-drzewnego.  Przewiduje się także udział przedstawicieli Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej oraz WSE Mohilew.

Spotkanie odbędzie się 17. Stycznia 2017 r. o godzinie 10:00, w Ambasadzie Republiki Białoruś w RP – Warszawa, ul. Wiertnicza 58.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres Biura Izby biuro@przemysldrzewny.pl danych uczestnika: imię, nazwisko, nazwa firmy, tel. kontaktowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 9. stycznia 2017r!

Spotkanie jest wstępem do organizowanej  przez PIGPD i Ambasadę Republiki Białoruś Misji Gospodarczej, która planowana jest na przełomie kwietnia i maja 2017r.

W imieniu Prezydenta Izby Sławomira Wrochny i pracowników Biura Izby składamy wszystkim naszym Członkom życzenia Pięknych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiego powodzenia w Nowym Roku.

Biuro Izby

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

OSMO Wosk Twardy Olejny 0,75
OSMO Wosk Twardy Olejny 0,75
FAMAG  Narzędzia dla profesjonalistów!
FAMAG Narzędzia dla profesjonalistów!
Sklejka przeciwpoślizgowa/szalunkowa 2500x1250 - grubość 35mm
Sklejka przeciwpoślizgowa/szalunkowa 2500x1250 - grubość 35mm