Wystąpienie PIGPD o zaliczenie trocin, jako niepodlegających ustawie o odpadach

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

ul. Gronowa 22, p. 1301,  61-655 Poznań,
Tel. + 61- 668 90 41;  e-mail biuro@przemysldrzewny.pl
IG 01/01/2019                                                                                          Poznań, dn. 03.01.2019 r.

Pan
Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Na spotkaniu, które miało miejsce w dn. 26.07.2018 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zmiany Ustawy o odpadach poruszyliśmy kwestię pozostałości poprodukcyjnych powstających w przemyśle drzewnym (głównie w tartakach) w postaci czystego drewna czyli trocin, zrębek, zrzyn i kory , pochodzących z tzw. pierwiastkowego przerobu drewna. Proces produkcyjny, w którym one powstają polega wyłącznie na mechanicznym przerobie drewna okrągłego dostarczanego wprost z lasu a wymienione pozostałości nie są łączone z żadnymi innymi materiałami, takimi jak np. farby,  impregnaty lub kleje.

W tracie ww. spotkania stwierdził Pan Panie Ministrze, że materiały te powinny być „automatycznie” traktowane jako biomasa i, że zgodnie z zapisem Art. 2 pkt. 6 c Ustawy o odpadach, przepisy tej Ustawy nie mają wobec nich zastosowania.

Obiecał Pan, że stosowne informacje wyjaśniające tą kwestię zostaną umieszczone na oficjalnych stronach Ministerstwa, co jednak nie nastąpiło.

W efekcie wnioski wielu tartaków występujących do Urzędów Marszałkowskich o uznanie ww. materiałów za produkty uboczne są rozpatrywane w zwykłym trybie, takim, jaki ma zastosowanie do faktycznych i  niebezpiecznych odpadów. Zakłady te podlegają zbędnym w opisanej sytuacji kontrolom WIOŚ oraz proszone są o składanie wymaganych dla produktów ubocznych wniosków.

Uprzejmie prosimy więc o przesłanie stosownych informacji do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Urzędów Marszałkowskich w celu wyeliminowania niepotrzebnej pracy zarówno ze strony przedsiębiorców przecierających drewno jak i urzędów rozpatrujących ich wnioski.

Prosimy też o opublikowanie na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska informacji zawierających właściwą interpretację ustawy o odpadach, pozwalającą Urzędom Marszałkowskim na uznanie pozostałości poprodukcyjnych, zbudowanych z czystego drewna, za biomasę do której nie mają zastosowania przepisy omawianej ustawy.

Pozostając do dyspozycji Pana Ministra,

z poważaniem

Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

Do wiadomości:
- Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Drewno bukowe papierówka S2a
Drewno bukowe papierówka S2a
DESKI SZALUNKOWE DESKI DACHOWE TARCICA BUDOWLANA
DESKI SZALUNKOWE DESKI DACHOWE TARCICA BUDOWLANA
tarcica
tarcica