List otwarty do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie listy odbiorców drewna z Puszczy BIałowieskiej.

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Szanowny Pan
Konrad Tomaszewski

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

W związku z publikacją na stronie internetowej www.natemat.pl pisma z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podpisanego przez Andrzeja Borowskiego – Zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (link: http://natemat.pl/214899,to-oni-kupuja-drewno-z-wycinki-w-puszczy-bialowieskiej-do-pelnej-listy-odbiorcow-dotarl-szary-obywatel)  zawierającego listę 108 firm kupujących drewno pochodzące z Puszczy Białowieskiej, wyrażamy tą drogą nasze zdziwienie i dezaprobatę dla tego typu działań.

Nie zaprzeczamy, że prawdopodobnie lista ta nie podlega ochronie danych osobowych i być może została potraktowana przez Lasy Państwowe jako informacja dostępna każdemu, kto o nią zapyta. Sprawdzenie słuszności tej tezy wymaga oceny prawnej, którą w tym momencie nie dysponujemy.

Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że jej publikacja jest działaniem na szkodę 108 firm, tam wymienionych. Żadna z nich nie uczyniła niczego złego, ani zakazanego. Po prostu kupują drewno wystawione do sprzedaży przez PGL Lasy Państwowe, podobnie jak czyni to każdego dnia ok. 7 tysięcy innych odbiorców drewna. Nie do nich należy ocena, czy drewno to powinno być pozyskane, czy nie i w jakim miejscu. W szczególności nie do nich należy ocena, czy działania Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej są zgodne z prawem. Jeśli drewno jest wystawione do sprzedaży i nie ma żadnego formalnego potwierdzenia, iż pochodzi ono ze źródeł nielegalnych, mogą je normalnie kupować, a nawet wręcz muszą, gdyż innych źródeł zaopatrzenia w surowiec drzewny poza Lasami Państwowymi praktycznie nie ma.

Wiadomo jednak i Panu i prawie każdemu Polakowi, że są liczne środowiska i grupy, uznające wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej za zło absolutne. Nie rozstrzygamy, czy mają rację, czy nie. Nie jesteśmy ekspertami w tej sprawie. Jest jednak również dla Pana oczywiste, że przy tak gorącym, medialnie podgrzewanym sporze, każda firma kupująca stąd drewno będzie przez te grupy uznana za współwinną rzekomej dewastacji Puszczy. Opublikowanie ich listy oznacza więc bez żadnych wątpliwości, że wystawiono je na ataki i narażono ich wizerunek. Poniosły więc znaczącą, na pewno odczuwalną materialnie szkodę, tylko dlatego, że wysoki przedstawiciel LP uznał, że nie warto się narażać na zarzut odmowy udzielenia informacji pewnym środowiskom. Zauważamy, że nawet nie skorzystał on z możliwości wyjaśnienia, w jakim celu ktoś tej listy zażądał i nie zastrzegł, że nie jest ona przeznaczona do publicznego udostępnienia. Uważamy, że w tym celu uzasadnione, a może konieczne, byłoby najpierw uzyskanie zgody każdej z firm z opublikowanej listy, o co nikt nie wystąpił.

Na marginesie dodam, że skoro Dyrekcja Generalna LP prowadzi tak rzekomo otwartą politykę informacyjną w wypadku spraw związanych z Puszczą Białowieską, to czemu nie prowadzi takiej samej w innych sprawach ? Czemu dotąd nie są publikowane inne listy kupujących drewno, a mianowicie tych, które wygrywają poszczególne przetargi na jego zakup, o co wielokrotnie występowaliśmy? To inna, tajna tym razem procedura ? Czemu dotąd nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, jakie firmy kupowały drewno ze specjalnej puli inwestycyjnej w latach 2013- 2014 oraz 2017 , o co zapytaliśmy oficjalnie pismem IG-52/06/17  z dn. 19.06.2017r.?   Jaki jest cel ukrywania tych ostatnich danych, a opublikowania omawianych w tym piśmie, które to dane, w obecnej szczególnej sytuacji potencjalnie szkodliwe, należało uznać za tajemnicę przedsiębiorców i pozwolić,  aby ewentualny spór rozstrzygnął Sąd lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ?

Do decyzji poszkodowanych należy obecnie, czy będą dochodzić swych praw i odszkodowań drogą sądową. My, jako organizacja reprezentująca interesy sporej grupy firm, która znalazła się na omawianej liście, możemy jedynie im pomagać. Liczymy jednak, że omawiane zdarzenie ma charakter tylko jednostkowy, a otwartość informacyjna PGL LP wyrażać się będzie w postaci publikacji uzasadnionych informacji, o które występowaliśmy i występować będziemy w przyszłości.

 

Z poważaniem
 

Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

 Do wiadomości:

- Pan Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju
- Pan Jan Szyszko – Minister Środowiska
- Prasa i media

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Sklejka przeciwpoślizgowa HEX 2500x1250 - grubość 18m
Sklejka przeciwpoślizgowa HEX 2500x1250 - grubość 18m
Płyta klejona DĄB A/B olejowana na ciemno - mikrowczep
Płyta klejona DĄB A/B olejowana na ciemno - mikrowczep
Deskę I gatunku o wymiarach: 1300x80x18 oraz 1300x120x18
Deskę I gatunku o wymiarach: 1300x80x18 oraz 1300x120x18