Lite drewno konstrukcyjne. Wymagania i certyfikacja. Bezpłatne seminarium w Gdyni

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Wszystkie wyroby budowlane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) muszą być zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych (CPR), znanym także jako rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych. Rozporządzenie mówi o tym, że wszystkie wyroby będące przedmiotem obrotu handlowego lub sprzedaży w Europie muszą posiadać oznakowanie CE, jeśli istnieje zharmonizowany standard dla danego wyrobu. Oznakowanie CE świadczy o tym, że dany wyrób spełnia wymogi określone w rozporządzeniu. Oznakowanie to nie gwarantuje, że wyrób nadaje się do każdego zastosowania, wskazuje jednak, że wyrób jest zgodny z deklaracją właściwości użytkowych (DoP) przedstawioną przez producenta.

Wyrób budowlany posiadający oznakowanie CE może być przedmiotem obrotu handlowego na terenie całego EOG. Państwa europejskie nie mogą temu przeciwdziałać ani nakładać dodatkowych wymogów.

Co oznacza nowe rozporządzenie UE w sprawie wyrobów budowlanych dla importerów, dystrybutorów i producentów?

Producent wyrobu, który musi posiadać oznakowanie CE, ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie, że wyrób spełnia wszystkie wymogi. Producent ma obowiązek zapewnić, że wszystkie dowody są dostępne i prawidłowo przedstawione. Dotyczy to również użycia znaku CE na wyrobie oraz dystrybucji deklaracji właściwości użytkowych.

Importerzy i/lub dystrybutorzy muszą upewnić się, że wyroby budowlane, w przypadku których jest to wymagane, posiadają oznakowanie CE oraz są zaopatrzone w odpowiednią dokumentację, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dystrybutorzy mają także obowiązek upewnić się, że producent i importer spełnili wymogi wynikające z dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych. Uzyskanie zgodności może być procesem złożonym.

Zapewnienie zgodności z rozporządzeniem CPR i dokumentacją

Jesteśmy jednostką notyfikowaną (NoBo) w zakresie rozporządzenia CPR. Oferowane przez nas usługi doradztwa, testowania i oceny zgodności zapewniają klientom dostęp do wiedzy fachowej, która jest niezbędna do osiągnięcia zgodności. Przygotowujemy klientów do uzyskania oznakowania CE dla wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego rozporządzenia CPR.

Nasze notyfikacje obejmują szeroki zakres zharmonizowanych norm europejskich. Możemy pomóc naszym klientom:

 • ustalić, które zharmonizowane normy europejskie dotyczą danego wyrobu budowlanego;
 • uzyskać certyfikację kontroli produkcji w zakładzie;
 • przeprowadzić formalne testy wstępne wybranej liczby produktów w notyfikowanym laboratorium testowym.

Certyfikacja kontroli produkcji w zakładzie (FPC)

Ważnym dokumentem dla wielu wyrobów ze znakiem CE jest tak zwany certyfikat FPC. Możemy zapewnić certyfikację FPC, która obejmuje kontrolę jakości procedur oraz inspekcje wyrobu. Po udanym audycie przeprowadzonym przez NoBo producent otrzyma certyfikat FPC, który świadczy o zgodności z europejskim standardem dotyczącym procedur i inspekcji.

CPR wyróżnia cztery różne poziomy kontroli dotyczącej oznakowania CE. Poziom kontroli określony jest w zależności od standardu. Certyfikat FPC jest wymagany jedynie na dwóch najwyższych poziomach. W przypadku wielu standardów określony jest jeden poziom kontroli. W przypadku innych poziom może być wybierany przez producenta lub zależy od konkretnego zastosowania.

SGS jest NoBo uprawnioną do przeprowadzania audytów FCP. Możemy także pomóc w ustaleniu, który poziom kontroli ma zastosowanie w danym przypadku, a także dostarczyć informacji dotyczących efektywności i/lub wymaganego certyfikatu FPC.

Dlaczego warto wybrać usługi oznakowania CE oferowane przez SGS?

Jako światowy lider w zakresie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji oferujemy niezrównane doświadczenie w branży budowlanej. Nasze jednostki notyfikowane posiadają kompetencje i uprawnienia niezbędne do zapewnienia wsparcia w trakcie całego procesu uzyskiwania oznakowania CE lub na konkretnym etapie tego procesu. W rezultacie możemy zapewnić certyfikację wyrobu, certyfikację kontroli produkcji w zakładzie oraz testy laboratoryjne zgodne z wymogami CPR.

Skontaktuj się z nami, aby omówić, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie w poprawie jakości i efektywności.

CEL:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia CPR nr 305/2011 dotyczącego produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz wymagań dla tarcicy i drewna konstrukcyjnego w tym zakresie.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników tartaków, składów drzewnych, składów tarcicy i wyrobów budowlanych, importerów tarcicy i konstrukcji drzewnych, a także projektantów budowlanych i architektów oraz pracowników inspektorów dozoru budowlanego i kierowników budów.   

PROGRAM SEMINARIUM:

 • Tarcica konstrukcyjna i drewno konstrukcyjne jako wyrób budowlany.
 • Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania
 • Wymagania producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej
 • Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)?
 • Jakie są podstawowe korzyści z wdrożenia systemu?
 • Zakres kontroli i odpowiedzialność karana dla producentów drewna konstrukcyjnego
 • Wymagania dla drewna konstrukcyjnego w zakresie zharmonizowanej normy PN-EN 14081-1+A1:2011
 • Jak wygląda proces certyfikacji i nadzoru?
 • Dlaczego warto podjąć współpracę z SGS • Pytania i dyskusja

SGS Polska Sp. z o.o.
Jana Kazimierza 3
Warszawa, 01-248
Polska

t +48 22 329 22 22
f +48 22 329 22 20

 

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Stopnie na schody AC-lite dąb 40x660x1300
Stopnie na schody AC-lite dąb 40x660x1300
Wałki sosnowe długość 220/250 cm
Wałki sosnowe długość 220/250 cm
Modrzew syberyjski - kantowki i sztachety
Modrzew syberyjski - kantowki i sztachety