Wpływ i znaczenie importu drewna przez Chiny na światowy rynek tarcicy i kłód iglastych.

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Import tarcicy iglastej

Rynek na tarcicę iglastą w UE wciąż nie odbudował się po dawnym kryzysie finansowym. W 2017 nadal import tego materiału był o 10 mln m3 (20%) niższy od tego notowanego 10 lat temu. Podobnie w USA – import był w 2017r. o 7 mln m3 mniejszy (16%) niż wówczas. Sytuację ratuje tylko rosnący dynamicznie eksport do Chin. Chiński import tarcicy iglastej  wyniósł  w 2017r. aż 25 mln m3, co oznacza wzrost o 800% w porównaniu do poziomu z roku 2007. Obecnie, czyli w 2017r. i na początku 2018r., najwięksi dostawcy, tj.  Rosja i Kanada nie zanotowały tak znaczącego wzrostu, jaki objął  import z krajów UE. Ten ostatni wzrósł gwałtownie, choć wciąż to wielokrotnie mniejsze ilości niż z dwóch ww. krajów. Konkretnie:  dostawy z Rosji w 2017r. wyniosły 14,1mln m3[1] w porównaniu do 11,7 mln m3 w 2017r. (+21%), z Kanady odpowiednio 5,0/5.1 mln m3 (-2%). Natomiast z krajów UE Chiny zaimportowały 3,1 mln m3, podczas gdy w 2016r. było to 1,9 mln m3 (+64%). Cały chiński import tarcicy iglastej wzrósł o 18% (2017/2016r.).

Najwięksi europejscy dostawcy to przede wszystkim  Finlandia, która dostarczyła w 2017r. w zaokrągleniu  1, 7 mln m3 w porównaniu do 0, 9 mln m3 w 2016r ( +84% ) Następnie jest to Szwecja – odpowiednio  0,9/0,7 mln m3 (+31%), Niemcy – 0, 21/ 0,18 mln m3 ( +15%), Ukraina – 0,12/0,0 3mln m3 (+284%)  Litwa – 0,1/0,04 mln m3 (+124%) i  Austria – 0,09/0,03 (+164% ).

Ten szybko rosnący import Chin jest oczywiście powiązany z sektorem budownictwa, a zwłaszcza budownictwa mieszkalnego. Ma to też związek z silnym popytem na meble i inne wyroby przetworzone.

W 2017r. ilość sprzedanych mieszkań w Chinach przekroczyła ilość zaczętych budów, a ilość nie sprzedanych mieszkań spadła. Ceny są stabilne, z pewnymi oznakami spadku. Jednak warunki uzyskania kredytów na zakup mieszkań są już bardziej restrykcyjne i wymagany jest coraz większy wkład własny. Należy też dodać ograniczenia związane ze sprzedażą mieszkań. Trudno jeszcze powiedzieć, który z tych czynników będzie miał znaczący wpływ na rozwój budownictwa, a tym samym – na rynek tarcicy.

Import drewna okrągłego iglastego

Import dłużyc i kłód iglastych przez Chiny również rósł w ostatnich 10 latach, lecz dużo wolniej, niż import tarcicy.

W 2007r. docierał on do granicy 2 mln m3/m-c, a obecnie oscyluje w okolicach 3 mln m3/m-c.

Znaczna zmiana nastąpiła w wypadku Rosji – import kłód z tego kraju zastąpił import tarcicy, produkowanej w nowo powstałych, dobrze zmechanizowanych  tartakach. Poziom tego importu w 2007r wynosił ok. 1,2 mln m3 miesięcznie, a w 2017r. był już poniżej 100 tys. m3 miesięcznie.

W tej sytuacji import kłód z Nowej Zelandii wzrósł gwałtownie osiągając rekordowy poziom, przekraczając na początku 2018r. barierę 1,4 mln m3 miesięcznie. Znacząco wzrosły tam ceny, a lokalne tartaki meldują braki drewna do przerobu. Inni znaczący dostawcy kłód iglastych to kolejno,  po Nowej Zelandii i Rosji : USA, Kanada, Australia i Ukraina.

Obserwowany jest też stały wzrost importu drewna okrągłego z Australii, podczas gdy dostawy z USA i Kanady są jeszcze stabilne. Jednak rosnący popyt na tarcicę iglastą w USA i coraz wyższe ceny pozwalają przewidywać zmniejszanie się importu z tych ostatnich krajów  w najbliższym czasie.

Opracowano w Biurze PIGPD na podstawie danych z Annual Report of the European Sawmill Industry 2017/2018, wydanego przez European Organisation of the Sawmill Industry

 

[1] Wg danych rosyjskiej agencji WhatWood – 16,1 mln m3

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Piła do traka okuta, nierozwierana, nieostrzona
Piła do traka okuta, nierozwierana, nieostrzona
Drewno okrągłe sosna
Drewno okrągłe sosna
Kupię lipę, osikę, olchę, dłużyca, tartaczna, kłody, lipa,osika, olcha, dłużyca
Kupię lipę, osikę, olchę, dłużyca, tartaczna, kłody, lipa,osika, olcha, dłużyca