Sortuj według: najnowsze
najstarsze

Do kogo idzie drewno z Białowieży? Sąd uchyla decyzję odmawiającą udostępnienia umów!

21-06-2018

Do kogo idzie drewno z Białowieży? Sąd uchyla decyzję odmawiającą udostępnienia umów!

"...Sąd nie podziela poglądu organu, że sam fakt utajnienia treści umów cywilnoprawnych zawieranych przez PGL LP z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi bezwzględną przesłankę odmowy udzielenia żądanych informacji w ramach dostępu do informacji publicznej. Nie jest bowiem decydująca wyłącznie wola przedsiębiorcy, nadającego klauzulę poufności całemu pakietowi informacji. Istnienie tajemnicy przedsiębiorcy musi w każdym przypadku być rzeczywiste i niewątpliwe. Ta przesłanka ograniczająca zasadę jawności informacji publicznej musi być oceniana w sposób obiektywny, oderwany od woli danego przedsiębiorcy. Nie wystarczy więc, by żądana informacja dotyczyła przedsiębiorcy, tj. by odnosiła się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i by była wolą przedsiębiorcy objęta tajemnicą. ..."

Zakończyła się sprzedaż drewna na rynek dla rozwoju na 2018r

26-03-2018

Zakończyła się sprzedaż drewna na rynek dla rozwoju na 2018r

26. marca zakończyła się sprzedaż surowca na rynku dla rozwoju na 2018r:

Zakończył sie pierwszy etap sprzedaży drewna na rynku dla rozwoju na 2018r

26-03-2018

Zakończył sie pierwszy etap sprzedaży drewna na rynku dla rozwoju na 2018r

Wyniki etapu zasadniczego oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju na 2018r

Zarządzenie DGLP A. Koniecznego w sprawie powołania zespołu do spraw wypracowani nowych założeń sprzedaży drewna.

08-03-2018

Zarządzenie DGLP A. Koniecznego w sprawie powołania zespołu do spraw wypracowani nowych założeń sprzedaży drewna.

Dnia 7 marca 2018 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał zarządzenie w którym powołuje zespoł do spraw wypracowania optymalnych założeń do systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych

DGLP: kolejna sprzedaż drewna poklęskowego na aukcjach systemowych

06-02-2018

DGLP: kolejna sprzedaż drewna poklęskowego na aukcjach systemowych

Nowy Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłosił 5 lutego br. decyzję nr 27 o „w sprawie uzupełnienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym”. Zapowiada w niej kontynuację sprzedaży drewna poklęskowego z wykorzystaniem systemowych aukcji internetowych i aplikacji „e-drewno”. Publikacja oferty sprzedaży ma nastąpić w dniach 10-12. lutego, a sama procedura rozpocznie się 13. lutego i potrwa do 16.