Sortuj według: najnowsze
najstarsze

LP - harmonogram sprzedaży drewna na rynkach dla rozwoju w 2018 roku

16-01-2018

LP - harmonogram sprzedaży drewna na rynkach dla rozwoju w 2018 roku

Lasy Państwowe ogłosiły harmonogram sprzedaży drewna w tzw. "puli inwestycyjnej" w 2018 roku. Początek składania wniosków - 15 stycznia.

Sprostowanie informacji nt. utraty przez RDLP w Białymstoku certyfikatu PEFC

08-12-2017

Sprostowanie informacji nt. utraty przez RDLP w Białymstoku certyfikatu PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że pojawiające się na stronach internetowych, m.in. na portalu Drewno.pl, wpisy mówiące o utracie przez RDLP w Białymstoku certyfikatu PEFC są całkowicie nieprawdziwe.

RDLP BIałystok straciła certyfikat PEFC

05-12-2017

RDLP BIałystok straciła certyfikat PEFC

Według informacji otrzymanych z centarli PEFC, ostatni audyt przeprowadzony przez UDT-CERT (Urzęd Dozoru Technicznego) nie wypełnia standardów międzynarodowych jakie stawia ten system.

Działania nadleśnictw zapobiegające katastrofom w lasach

25-07-2017

Działania nadleśnictw zapobiegające katastrofom w lasach

Tylko 56 proc. ogółu dróg leśnych jest w dobrym lub zadowalającym stanie technicznym, a aż 76 proc. ogółu dojazdów pożarowych nie spełnia wszystkich aktualnych wymagań, niezbędnych dla prowadzenia skutecznych akcji przeciwpożarowych. Nadal 44 proc. dojazdów pożarowych jest w złym lub średnim stanie technicznym. W opinii NIK przyczyną tego stanu rzeczy są wieloletnie zaniedbania, których nie można wyeliminować w ciągu kilku lat.

NIK o drogach leśnych w woj. warmińsko-mazurskim

07-03-2017

NIK o drogach leśnych w woj. warmińsko-mazurskim

Skontrolowane nadleśnictwa gospodarnie i celowo wydatkowały publiczne środki na przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych. Inwestycje te przyczyniły się do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej związanej z produkcją i wywozem drewna, a także do zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej lasów. Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast nierzetelnego przygotowania przez nadleśnictwa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowy dróg bez wymaganego zgłoszenia oraz nieprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg leśnych.