Sortuj według: najnowsze
najstarsze

Do kogo idzie drewno z Białowieży? Sąd uchyla decyzję odmawiającą udostępnienia umów!

21-06-2018

Do kogo idzie drewno z Białowieży? Sąd uchyla decyzję odmawiającą udostępnienia umów!

"...Sąd nie podziela poglądu organu, że sam fakt utajnienia treści umów cywilnoprawnych zawieranych przez PGL LP z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi bezwzględną przesłankę odmowy udzielenia żądanych informacji w ramach dostępu do informacji publicznej. Nie jest bowiem decydująca wyłącznie wola przedsiębiorcy, nadającego klauzulę poufności całemu pakietowi informacji. Istnienie tajemnicy przedsiębiorcy musi w każdym przypadku być rzeczywiste i niewątpliwe. Ta przesłanka ograniczająca zasadę jawności informacji publicznej musi być oceniana w sposób obiektywny, oderwany od woli danego przedsiębiorcy. Nie wystarczy więc, by żądana informacja dotyczyła przedsiębiorcy, tj. by odnosiła się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i by była wolą przedsiębiorcy objęta tajemnicą. ..."

Zakończyła się sprzedaż drewna na rynek dla rozwoju na 2018r

26-03-2018

Zakończyła się sprzedaż drewna na rynek dla rozwoju na 2018r

26. marca zakończyła się sprzedaż surowca na rynku dla rozwoju na 2018r:

Zakończył sie pierwszy etap sprzedaży drewna na rynku dla rozwoju na 2018r

26-03-2018

Zakończył sie pierwszy etap sprzedaży drewna na rynku dla rozwoju na 2018r

Wyniki etapu zasadniczego oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju na 2018r

DGLP: kolejna sprzedaż drewna poklęskowego na aukcjach systemowych

06-02-2018

DGLP: kolejna sprzedaż drewna poklęskowego na aukcjach systemowych

Nowy Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłosił 5 lutego br. decyzję nr 27 o „w sprawie uzupełnienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym”. Zapowiada w niej kontynuację sprzedaży drewna poklęskowego z wykorzystaniem systemowych aukcji internetowych i aplikacji „e-drewno”. Publikacja oferty sprzedaży ma nastąpić w dniach 10-12. lutego, a sama procedura rozpocznie się 13. lutego i potrwa do 16.

LP - harmonogram sprzedaży drewna na rynkach dla rozwoju w 2018 roku

16-01-2018

LP - harmonogram sprzedaży drewna na rynkach dla rozwoju w 2018 roku

Lasy Państwowe ogłosiły harmonogram sprzedaży drewna w tzw. "puli inwestycyjnej" w 2018 roku. Początek składania wniosków - 15 stycznia.