Sortuj według: najnowsze
najstarsze

PIGPD: Ocena systemu sprzedaży drewna na rok 2018r

10-12-2017

PIGPD: Ocena systemu sprzedaży drewna na rok 2018r

"...co najmniej w 2 wypadkach doszło do zmian istotnych warunków prowadzenia przetargu na zakup drewna w czasie jego trwania. Zwracamy też uwagę, iż tzw. kryterium geografii zostało zupełnie wypaczone i obecnie premiuje zakupy drewna w miejscach dowolnie wytypowanych przez Lasy Państwowe, zamiast preferować zakupy lokalne, wiążące się z krótkimi trasami transportu. Ogromne zagmatwanie oceny w ramach tego kryterium potwierdza wręcz Pański komunikat nr 9, opublikowany w dniu dzisiejszym. System zastosowany przez Pana uznajemy za wybitnie cenotwórczy, praktycznie zmuszający do oferowania za drewno cen maksymalnych i utrudniający ich korektę w dół..."

Opinia PIGPD o zasadach sprzedaży na 2018 rok

27-11-2017

Opinia PIGPD o zasadach sprzedaży na 2018 rok

Przedstawiamy Państwu stanowisko Izby dotyczące zasad sprzedaży na rok 2018, wraz korespondencją jaką kierowaliśmi i otrzymaliśmy od Lasów Państwowych.

"...ustalone procedury sprzedaży drewna na 2018 rok oparte na bezterminowo obowiązującym zarządzeniu nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, po zawieszeniu działalności Komisji Drzewnej (co uniemożliwiło bezpośredni dialog pomiędzy Panem a reprezentacją przemysłu), wprowadziły elementy utrwalające w 2018r. co najmniej średni poziom cen drewna okrągłego z roku 2017, znacząco ograniczając możliwość ich korekty w dół, mimo pogarszającej się rentowności przemysłu tartacznego, oraz bez żadnego znanego nam uzasadnienia..."

Jakie drewno może być źródłem energii odnawialnej?

05-11-2017

Jakie drewno może być źródłem energii odnawialnej?

"...Co gorsze, istnieją uzasadnione podejrzenia, iż w kręgach ministerstw Środowiska i Energii pojawił się nowy pomysł, bez wątpienia zainspirowany przez Lasy Państwowe, mające problem z zagospodarowaniem drewna z sierpniowych wiatrołomów. To pomysł na tzw. „test rynkowy”, czyli ustalenie, że każde drewno, 3 razy wystawione i nie sprzedane na aukcji po cenach dla  niego właściwych, może być uznane za energetyczne i sprzedane energetyce…..po kosztach wytworzenia + 10%  ! ..."

„Racjonalna gospodarka” drewnem z wiatrołomów w wykonaniu Lasów Państwowych

28-09-2017

„Racjonalna gospodarka” drewnem z wiatrołomów w wykonaniu Lasów Państwowych

"...Dyrektor generalny z wysiłkiem godnym lepszej sprawy wymyślił, jak na drewnie poklęskowym zrobić świetny interes, ale nie wyszło. Sprzedaż z nowej puli rozwojowej się załamała, drewno zamiast trafiać na aukcje deprecjonuje się w lesie, a dziesiątki firm odcięto od możliwości jego szybkiego zakupu. Grozi nam większa lub mniejsza destabilizacja lokalnego rynku, bo historia zakupów budowana na drewnie poklęskowym będzie wkrótce bez pokrycia. Nie uruchomiono żadnych mechanizmów mogących ułatwić przedsiębiorstwom ponadprogramowe zakupy – ani sensownych obniżek cen adekwatnych do obniżonej jakości drewna, ani wydłużonych terminów zapłaty, ani tanich linii kredytowych (to ostatnie jest oczywiście w gestii rządu a nie LP). Wymyślono za to nową procedurę,  ale podobną do starej i obliczoną najwyraźniej na podtrzymanie wysokich cen. To się raczej nie uda...."

PIGPD: szacunkowy podział drewna z Lasów Państwowych dostępnego w 2017r.

27-06-2017

PIGPD: szacunkowy podział drewna z Lasów Państwowych dostępnego w 2017r.

Na podstawie sprzedaży odnotowanej w 5 miesiącach br. istnieją przesłanki wskazujące, że bez radykalnego poprawienia się koniunktury gospodarczej, do końca roku ilość nie sprzedanego drewna ze wszystkich pul może być znaczna i wynieść nawet ok. 4,8 mln m3, w tym ok. 1,9 mln m3 pozostałości ze sprzedaży puli podstawowej, z puli rozwojowej i ze zwrotów nie sprzedanych na e-drewno (łącznie), ok. 2,3 mln m3 z puli detalicznej i ok. 0,6 mln z puli drewna energetycznego.