Sortuj według: najnowsze
najstarsze

Wystąpienie PIGPD o zaliczenie trocin, jako niepodlegających ustawie o odpadach

04-01-2019

Wystąpienie PIGPD o zaliczenie trocin, jako niepodlegających ustawie o odpadach

"... W efekcie wnioski wielu tartaków występujących do Urzędów Marszałkowskich o uznanie ww. materiałów za produkty uboczne są rozpatrywane w zwykłym trybie, takim, jaki ma zastosowanie do faktycznych i  niebezpiecznych odpadów. Zakłady te podlegają zbędnym w opisanej sytuacji kontrolom WIOŚ oraz proszone są o składanie wymaganych dla produktów ubocznych wniosków.

Uprzejmie prosimy więc o przesłanie stosownych informacji do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Urzędów Marszałkowskich w celu wyeliminowania niepotrzebnej pracy zarówno ze strony przedsiębiorców przecierających drewno jak i urzędów rozpatrujących ich wnioski..."

Zmiana na stanowisku Dyrektora Biura PIGPD

03-01-2019

Zmiana na stanowisku Dyrektora Biura PIGPD

Z końcem roku 2018 nastąpiła zmiana na stanowsiku Dyrektora Biura PIGPD. Przez wiele lat piastującego to stanowisko i zasłużonego Bogdana Czemko, zastąpił dotychczasowy jego zastępca - Rafał Szefler.

Odpowiedź na oświadczenie Dyr. Generalnego Lasów Państwowych

02-01-2019

Odpowiedź na oświadczenie Dyr. Generalnego Lasów Państwowych

"...Dyrektor Generalny pisze, iż zasad sprzedaży nie narzucił w sposób „zupełnie arbitralny i jednostronny”. Następnie zdanie dalej potwierdza, że to on narzucił podział puli drewna w proporcji 30% do sprzedaży „otwartej” a 70% dla tradycyjnych odbiorców. A zrobił to  zupełnie arbitralnie i jednostronnie, z pominięciem Zespołu Celowego, który nigdy proporcji takiej nawet nie omawiał..."

Podziękowania

20-12-2018

Podziękowania

"...Chciałbym tą drogą podziękować wszystkim Członkom Izby za wiele lat wspierania naszych wysiłków, aby polski przemysł drzewny mógł funkcjonować w jak najlepszych warunkach. Szczególne podziękowania składam wszystkim, byłym i obecnym, Członkom Rady Izby oraz Prezydentom..."

Oświadczenie o prawdziwym przebiegu negocjacji z Lasami Państwowymi dot. zasad sprzedaży

12-12-2018

Oświadczenie o prawdziwym przebiegu negocjacji  z Lasami Państwowymi dot. zasad sprzedaży

"...Błędne rozwiązania zasad sprzedaży drewna okrągłego na rok 2019, a zwłaszcza sprzedaży w trybie otwartym, oparte przede wszystkim na podziale dostępnej puli drewna w proporcji: „30% do sprzedaży otwartej, 70% do sprzedaży dla tradycyjnych odbiorców”, zostało wprowadzone przez PGL Lasy Państwowe w sposób arbitralny, jednostronny i bez naszej zgody. Pełną odpowiedzialność za nie ponosi Dyrektor Generalny LP, który potwierdził to swym podpisem na wprowadzających je Zarządzeniach i Decyzjach..."