Sortuj według: najnowsze
najstarsze

Uwagi PIGPD do projektów warunków technicznych Lasów Państwowych

09-10-2018

"...Podsumowując, zmuszeni jesteśmy uznać wszystkie trzy ww. projekty za wadliwe, jako zawierające istotne błędy formalne, oraz warunki i opisy istotnie pogarszające jakość drewna w obrębie poszczególnych klas jakościowo-wymiarowych, jak również wprowadzające metody pomiaru mogące naruszać interesy kupujących a przynoszące nieuprawnione korzyści sprzedawcy.

Niezbędne jest usunięcie lub zmianaww. złych i niekorzystnych zapisów.

Równocześnie wskazujemy, iż trwająca obecnie sprzedaż drewna na cały rok 2019 dotyczy sortymentów opisanych, sklasyfikowanych i wycenionych zgodnie z obowiązującymi w tym momencie warunkami technicznymi i normami. Tym samym wprowadzenie nowych warunków technicznych jako podstaw klasyfikacji i pomiaru już zakupionego drewna nie jest możliwa w trakcie 2019r., gdyż oznaczałoby to zmianę podstaw jego wyceny, czylipoważne naruszenie warunków umów na jego zakup...."

Ministerstwo Finansów zapowiada istotne zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej, które mają obowiązywać już od 01 stycznia 2019r.

28-08-2018

Ministerstwo Finansów zapowiada istotne zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej, które mają obowiązywać już od 01 stycznia 2019r.

Członków PIGPD i innych organizacji na pewno zainteresuje zmiana, zwiększająca możliwość zaliczenia składki członkowskiej w koszty uzyskania przychodu. Obecnie limit ten wynosi 0,15% funduszu płac, a wzrosnąć ma do 0,25%.

LULUCF: Czy Polskę czeka ograniczenie pozyskania drewna?

10-06-2018

LULUCF: Czy Polskę czeka ograniczenie pozyskania drewna?

W dniu 07 czerwca w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego. Przewodniczyła mu w części pierwszej minister Jadwiga Emilewicz, a w drugiej wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

 

Inauguracyjne posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

07-03-2018

Inauguracyjne posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

Przekazujemy do Waszej wiadomości informację o przebiegu inauguracyjnego spotkania Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego, działającego pod przewodnictwem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. Zdominowały je sprawy dla nas najważniejsze – uregulowania i ustabilizowania zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Od razu przekażę, że spotkanie to oceniamy bardzo dobrze, ale jest to tylko wstęp do prawdziwych negocjacji. Ich efekty przesądzą o ostatecznej ocenie działań zapowiedzianych zarówno wczoraj, jak  i 15-go lutego na równie konkretnym i obiecującym spotkaniu organizacji i przedsiębiorców drzewnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

PIGPD: Pracowity początek roku

09-02-2018

PIGPD: Pracowity początek roku

Znane są już wszystkim skutki rekonstrukcji polskiego rządu, w postaci zmiany na stanowisku Ministra Środowiska, utworzeniu nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, oraz zmiany na stanowisku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Uznajemy to za początek nowej polityki w stosunku do przemysłu drzewnego i mamy nadzieję na pozytywne relacje nowych władz z Izbą. Minister PiT, Jadwiga Emilewicz, jeszcze jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju od 2 lat pozostawała w kontakcie z nami i dobrze zna wszystkie nasze problemy. Minister Henryk Kowalczyk również je wcześniej poznał za pośrednictwem Izby, jeszcze pełniąc funkcję Ministra – Członka Rady Ministrów.