Sortuj według: najnowsze
najstarsze

Inauguracyjne posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

07-03-2018

Inauguracyjne posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

Przekazujemy do Waszej wiadomości informację o przebiegu inauguracyjnego spotkania Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego, działającego pod przewodnictwem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. Zdominowały je sprawy dla nas najważniejsze – uregulowania i ustabilizowania zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Od razu przekażę, że spotkanie to oceniamy bardzo dobrze, ale jest to tylko wstęp do prawdziwych negocjacji. Ich efekty przesądzą o ostatecznej ocenie działań zapowiedzianych zarówno wczoraj, jak  i 15-go lutego na równie konkretnym i obiecującym spotkaniu organizacji i przedsiębiorców drzewnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

PIGPD: Pracowity początek roku

09-02-2018

PIGPD: Pracowity początek roku

Znane są już wszystkim skutki rekonstrukcji polskiego rządu, w postaci zmiany na stanowisku Ministra Środowiska, utworzeniu nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, oraz zmiany na stanowisku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Uznajemy to za początek nowej polityki w stosunku do przemysłu drzewnego i mamy nadzieję na pozytywne relacje nowych władz z Izbą. Minister PiT, Jadwiga Emilewicz, jeszcze jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju od 2 lat pozostawała w kontakcie z nami i dobrze zna wszystkie nasze problemy. Minister Henryk Kowalczyk również je wcześniej poznał za pośrednictwem Izby, jeszcze pełniąc funkcję Ministra – Członka Rady Ministrów.

PIGPD: Ocena systemu sprzedaży drewna na rok 2018r

10-12-2017

PIGPD: Ocena systemu sprzedaży drewna na rok 2018r

"...co najmniej w 2 wypadkach doszło do zmian istotnych warunków prowadzenia przetargu na zakup drewna w czasie jego trwania. Zwracamy też uwagę, iż tzw. kryterium geografii zostało zupełnie wypaczone i obecnie premiuje zakupy drewna w miejscach dowolnie wytypowanych przez Lasy Państwowe, zamiast preferować zakupy lokalne, wiążące się z krótkimi trasami transportu. Ogromne zagmatwanie oceny w ramach tego kryterium potwierdza wręcz Pański komunikat nr 9, opublikowany w dniu dzisiejszym. System zastosowany przez Pana uznajemy za wybitnie cenotwórczy, praktycznie zmuszający do oferowania za drewno cen maksymalnych i utrudniający ich korektę w dół..."

Opinia PIGPD o zasadach sprzedaży na 2018 rok

27-11-2017

Opinia PIGPD o zasadach sprzedaży na 2018 rok

Przedstawiamy Państwu stanowisko Izby dotyczące zasad sprzedaży na rok 2018, wraz korespondencją jaką kierowaliśmi i otrzymaliśmy od Lasów Państwowych.

"...ustalone procedury sprzedaży drewna na 2018 rok oparte na bezterminowo obowiązującym zarządzeniu nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, po zawieszeniu działalności Komisji Drzewnej (co uniemożliwiło bezpośredni dialog pomiędzy Panem a reprezentacją przemysłu), wprowadziły elementy utrwalające w 2018r. co najmniej średni poziom cen drewna okrągłego z roku 2017, znacząco ograniczając możliwość ich korekty w dół, mimo pogarszającej się rentowności przemysłu tartacznego, oraz bez żadnego znanego nam uzasadnienia..."

Jakie drewno może być źródłem energii odnawialnej?

05-11-2017

Jakie drewno może być źródłem energii odnawialnej?

"...Co gorsze, istnieją uzasadnione podejrzenia, iż w kręgach ministerstw Środowiska i Energii pojawił się nowy pomysł, bez wątpienia zainspirowany przez Lasy Państwowe, mające problem z zagospodarowaniem drewna z sierpniowych wiatrołomów. To pomysł na tzw. „test rynkowy”, czyli ustalenie, że każde drewno, 3 razy wystawione i nie sprzedane na aukcji po cenach dla  niego właściwych, może być uznane za energetyczne i sprzedane energetyce…..po kosztach wytworzenia + 10%  ! ..."