Sortuj według: najnowsze
najstarsze

Projekt przepisów dla producentów OZE

04-08-2016

Projekt przepisów dla producentów OZE

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) opublikowano pakiet projektów rozporządzeń ważnych dla wszystkich, którzy produkują energię odnawialną, lub sprzedają służącą do tego biomasę.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach

27-04-2016

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach

We wtorek 26 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o zmianie ustawy o lasach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. „w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

11-09-2015

W Dzienniku Ustaw dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817 opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. „w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”.

OZE: projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji drewna niepełnowartościowego

21-08-2015

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego przekazano do konsultacji społecznych projekt "Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowego oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia".

Lasy Państwowe egzekwują 40 € rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynikających z przeterminowanych faktur. Czy zawsze słusznie ?

13-04-2015

"...w uzasadnieniu projektu ustawy TZTH (druk sejmowy nr 1001) wskazano, iż instrumenty wprowadzone do ustawy (rekompensata w wysokości 40 euro) będą uruchamiane wówczas, gdy wierzyciel podejmie kroki zmierzające do wyegzekwowania roszczenia na drodze prawnej. Istotą rekompensaty wprowadzonej w ustawie jest więc zwrot kosztów wierzyciela, które poniósł w związku z dochodzeniem wierzytelności. Powód nie poniósł żadnych kosztów w związku z opóźnieniem w zapłacie za towar, nadto strona pozwana zapłaciła kwotę stanowiącą odsetki za opóźnienie w zapłacie...."