Sortuj według: najnowsze
najstarsze

TARTACZNICTWO W LICZBACH – OSTATECZNE WYNIKI 2016 ROKU

22-12-2017

TARTACZNICTWO W LICZBACH – OSTATECZNE WYNIKI 2016 ROKU

"...Z porównania oszacowań za rok 2016 i 2015 wynika teoretyczna możliwość nieznacznego, o 2,4%, wzrostu produkcji tarcicy ogółem, w tym iglastej o 3,3%, natomiast w przypadku tarcicy liściastej szacunki powyższe wskazują na możliwość jej zmniejszenia o 2,1%. Zestawienie tych teoretycznych wskaźników z oficjalnymi danymi statystycznymi GUS (jak w tab. 2) wykazuje zbliżony poziom dla produkcji tarcicy ogółem, przy pewnym „zawyżeniu” indeksu w przypadku tarcicy iglastej i dość znacznym „niedoszacowaniu” w przypadku tarcicy liściastej..."

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I PÓŁROCZE 2017 ROKU

21-12-2017

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I PÓŁROCZE 2017 ROKU

"...Wartość produkcji sprzedanej wyrobów tartacznych w dużych podmiotach gospodarczych (w cenach stałych) w I półroczu 2017 roku była o 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tab. 3). Wskaźnik ten jest zauważalnie niższy od wykazanego za I kwartał (7,6%). Porównanie odpowiednich wartości w „cenach bieżących” daje wskaźnik zauważalnie wyższy – 9,2%..."

USA podwaja import tarcicy z Europy

11-12-2017

USA podwaja import tarcicy z Europy

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2017r.  USA zaimportowały 30,4 mln m³ tarcicy iglastej, czyli o 5% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2016r. (32 mln m³). Z Europy sprowadzono dwa razy więcej.

Uwagi dotyczące oferty Lasów Państwowych na rok 2018 - analiza

28-11-2017

Uwagi dotyczące oferty Lasów Państwowych na rok 2018 - analiza

Przedstawiamy Państwu analizę oferty jaką złożyły Lasy Państwowe na rok 2018.
W skali całego kraju zmiany cen w porównaniu do oferty na rok 2017 oscylowały między 99-100,8%. Jedyny wyjątek to spadek cen na 2018 w porównaniu do 2017, do poziomu 96,2% w przypadku dąb S2B_GD.
Największy spadek cen zanotowano w Poznaniu (...)

Spadek sprzedaży do krajów Afryki Północnej w 2016 r

20-11-2017

Spadek sprzedaży do krajów Afryki Północnej w 2016 r

Największym dostawcą tarcicy iglastej w ten region była w zeszłym roku Finlandia. Dzięki zwiększeniu wolumenu eksportu o 4 % do 3,13 mln m3 oraz spadkowi rosyjskich i szwedzkich dostaw, możliwe było objęcie pozycji lidera. Głównym partnerem handlowym Finlandii był Egipt. W sumie 1,34 mln m3 tarcicy iglastej, czyli więcej o 7 %, trafiło do kraju nad Nilem. Wynik ten stanowił łącznie drugi co do wielkości przepływ handlowy.