Sortuj według: najnowsze
najstarsze

ŚWIATOWY RYNEK DRZEWNY – SZACUNKOWE WYNIKI 2018 I PROGNOZY NA 2019 ROK DLA REGIONU EKG

06-02-2019

ŚWIATOWY RYNEK DRZEWNY – SZACUNKOWE WYNIKI 2018  I PROGNOZY NA 2019 ROK DLA REGIONU EKG

Kolejna coroczna sesja Komitetu ds. Lasów i Przemysłu Leśnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (zwanego dalej „Komitetem”) miała miejsce w dniach 5-9 listopada 2018 roku w Vancouver (Kanada). Jak co roku, na sesji Komitetu przeanalizowano aktualną sytuację rynku drewna i wyrobów drzewnych oraz perspektywy jego rozwoju w kolejnym roku w „regionie EKG”, obejmującym: Amerykę Północną (Kanadę i Stany Zjednoczone), Europę (42 kraje, od Islandii po Turcję) oraz Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP). Materiał niniejszy prezentuje wybrane informacje z oświadczenia, wydanego po sesji Komitetu, w tym zestawienia statystyczne, sporządzone przez Komitet w oparciu o dane dostarczone przez kraje członkowskie.

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I-III KWARTAŁ 2018 ROKU

06-02-2019

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I-III KWARTAŁ 2018 ROKU

"...Z zestawienia danych za rok 2017 (tab. 1) i rok poprzedni wynika, że pozyskanie drewna wielkowymiarowego ogólnego przeznaczenia (tartacznego) iglastego w 2017 roku było aż o 9,7% większe niż przed rokiem, zaś w przypadku drewna liściastego uległo zmniejszeniu o 1,4%. Udział Lasów Państwowych w pozyskaniu drewna tartacznego nieco wzrósł – iglastego do 94,2% (94,0% w roku 2016), a liściastego do 94,1% (93,6% przed rokiem).

W samych Lasach Państwowych (tab. 2) pozyskanie drewna ogółem wzrosło o 7,7%, lecz wielkość sprzedaży tylko o 2,4%, zaś jej wartość o 6,5%..."

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I PÓŁROCZE 2018 ROKU

30-01-2019

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Najważniejsze fakty:

Oszacowanie rzeczywistej produkcji tarcicy

Do aktualizacji oszacowania wielkości rzeczywistej produkcji tarcicy w I półroczu 2017 roku wykorzystano głównie dane GUS o pozyskaniu drewna wielkowymiarowego oraz ostateczne wyniki handlu zagranicznego drewnem wielkowymiarowym w tym okresie (jak w tab. 5 i 6). Szacunki za I półrocze 2018 roku oparte są na informacjach o pozyskaniu drewna wielkowymiarowego w tym roku, przekazanych przez Ministerstwo Środowiska na kolejną doroczną sesję Komitetu ds. Lasów i Przemysłu Leśnego EKG (zaplanowaną na pierwszą dekadę listopada 2018 roku).

HANDEL ZAGRANICZNY DREWNEM I WYROBAMI Z DREWNA W 2017 ROKU

09-12-2018

HANDEL ZAGRANICZNY DREWNEM I WYROBAMI Z DREWNA W 2017 ROKU

Najważniejsze fakty

Porównanie ostatecznych (zatwierdzonych przez GUS) wyników handlu zagranicznego drewnem i wyrobami z drewna w 2017 roku (tab. 1 i 2) z danymi wstępnymi, przedstawionymi Czytelnikom w „Rynku Drzewnym” Nr 2/2018, wykazuje nieznaczne – rzędu 1-3% (w dwóch przypadkach do 6%) – różnice generalnie in plus (z jednym wyjątkiem in minus). W dużej części aktualne w większości przypadków pozostają więc oceny, zawarte w komentarzu do danych wstępnych.

TARTACZNICTWO W LICZBACH – OSTATECZNE WYNIKI 2017 ROKU

02-12-2018

TARTACZNICTWO W LICZBACH – OSTATECZNE WYNIKI 2017 ROKU

Najważniejsze fakty:

W materiale niniejszym prezentowane są dane statystyczne GUS dotyczące pełnej (a dokładniej: realizowanej przez podmioty o zatrudnieniu co najmniej 10 osób) produkcji wyrobów z drewna w roku 2017, aktualizujące wcześniejsze informacje w tym zakresie ((odnoszące się do dużych podmiotów gospodarczych, o zatrudnieniu co najmniej 50 osób).