Sortuj według: najnowsze
najstarsze

TARTACZNICTWO W LICZBACH – OSTATECZNE WYNIKI 2016 ROKU

22-12-2017

TARTACZNICTWO W LICZBACH – OSTATECZNE WYNIKI 2016 ROKU

"...Z porównania oszacowań za rok 2016 i 2015 wynika teoretyczna możliwość nieznacznego, o 2,4%, wzrostu produkcji tarcicy ogółem, w tym iglastej o 3,3%, natomiast w przypadku tarcicy liściastej szacunki powyższe wskazują na możliwość jej zmniejszenia o 2,1%. Zestawienie tych teoretycznych wskaźników z oficjalnymi danymi statystycznymi GUS (jak w tab. 2) wykazuje zbliżony poziom dla produkcji tarcicy ogółem, przy pewnym „zawyżeniu” indeksu w przypadku tarcicy iglastej i dość znacznym „niedoszacowaniu” w przypadku tarcicy liściastej..."

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I PÓŁROCZE 2017 ROKU

21-12-2017

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I PÓŁROCZE 2017 ROKU

"...Wartość produkcji sprzedanej wyrobów tartacznych w dużych podmiotach gospodarczych (w cenach stałych) w I półroczu 2017 roku była o 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tab. 3). Wskaźnik ten jest zauważalnie niższy od wykazanego za I kwartał (7,6%). Porównanie odpowiednich wartości w „cenach bieżących” daje wskaźnik zauważalnie wyższy – 9,2%..."

TARTACZNICTWO W LICZBACH – WSTĘPNE WYNIKI 2016 ROKU

26-07-2017

TARTACZNICTWO W LICZBACH – WSTĘPNE WYNIKI 2016 ROKU

Za podstawę oszacowania rzeczywistej produkcji tarcicy w Polsce (tab.1) przyjęto wielkości pozyskania drewna tartacznego, przy czym dla lat 2012-2015 wykorzystano oficjalne dane GUS za te lata, natomiast dla roku 2016 – szacunki, przedstawione przez Ministerstwo Środowiska na ubiegłorocznej sesji Komitetu ds. Lasów i Przemysłu Leśnego EKG (która odbyła się w październiku 2016 roku). Do oszacowania skali dostępnego dla producentów surowca tartacznego skorygowano rozmiary jego pozyskania o odpowiednie wielkości salda handlu zagranicznego drewnem wielkowymiarowym, ustalone na podstawie zatwierdzonych przez GUS danych dotyczących eksportu i importu w latach 2012-2015, a za rok 2016 – na podstawie danych wstępnych CAAC (jak w tab. 6 i 7).

POLSKA: TARTACZNICTWO W LICZBACH – I-III KWARTAŁ 2016 ROKU

29-04-2017

POLSKA: TARTACZNICTWO W LICZBACH – I-III KWARTAŁ 2016 ROKU

Z zestawienia odpowiednich danych, prezentowanych w tab. 1, z wielkościami za rok 2014 (cytowanymi w Nr 1/2016 „Rynku Drzewnego”) wynika, że rozmiary pozyskania drewna wielkowymiarowego ogólnego przeznaczenia (tartacznego) iglastego w 2015 roku były nieznacznie – o 0,6% – większe niż w roku poprzednim, natomiast wielkość pozyskania tartacznego drewna liściastego zmniejszyła się o 2,8% w stosunku do poziomu z roku 2014. Udział Lasów Państwowych w ogólnokrajowym pozyskaniu drewna tartacznego wykazał nieznaczne zwiększenie.

Polski przemysł drzewny w ocenie Ministerstwa Rozwoju i uwagi do zasad sprzedaży drewna

22-02-2017

Polski przemysł drzewny w ocenie Ministerstwa Rozwoju i uwagi do zasad sprzedaży drewna

W dniu 16 lutego, w Strykowie k/Łodzi odbyła się Narada Przemysłu Drzewnego. Celem Narady była ocena warunków zaopatrzenia przedsiębiorstw drzewnych po wprowadzeniu przez PGL Lasy Państwowe nowych zasad sprzedaży drewna. Wzięło w niej udział przeszło 90-ciu przedsiębiorców i reprezentantów wszystkich najważniejszych organizacji działających w naszym przemyśle, a mianowicie: PIGPD,  KN EPAL, SPPDwP, SPP, OIGPM, SPT, OZPPD. Reprezentowane było również Ministerstwo Rozwoju.