PIGPD: Analiza oferty Lasów Państwowych na 2015 rok, zamieszczonej na Portalu Leśno-Drzewnym

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Trwa I etap sprzedaży ofertowej na Portalu Leśno-Drzewnym Lasów Państwowych.  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego przygotowała zestawienie całej przedstawionej na PL-D oferty.

Suma całej oferty LP wystawionej jako pula do sprzedaży ofertowej to 12.679.422 m3. Do tego należy doliczyć pulę skierowaną do sprzedaży w ramach umów 2-letnich – zgodnie z informacją z Decyzji DGLP nr 56, jest to 6.656.233 m3. Dotąd podpisało je ok. 300 firm, co daje średnią ich zakupów na poziomie ok. 22 tys. m3/rok. Tu przypomnę, że te podmioty w obecnej procedurze nie uczestniczą. W sumie więc ilość drewna do sprzedaży przedsiębiorcom w systemie ofertowym (bez wykorzystywania aukcji), ale z pominięciem puli na nowe inwestycje (o niej piszemy dalej), to 19.335.464 m3, czyli o 216 tys. m3 mniej niż w roku 2014, z czego 34,4% stanowi drewno objęte umowami.  

Inne wydzielone pule – na sprzedaż detaliczną, na potrzeby własne LP, na aukcje i submisje – wszystkie nieco rosną w stosunku do 2014r. , łącznie o ok. 82 tys. m3, za co w 90-ciu procentach odpowiada planowany wzrost sprzedaży detalicznej i tak zawsze zastanawiająco dużej.

Cała oferta drewna z LP dla przedsiębiorców w 2015r. to, na podstawie Decyzji 56 DGLP, 30.989.298 m3 - o 986 tys. m3 więcej niż w 2014r. Pod odjęciu z niej puli ofertowej i drewna objętego 2-letnimi umowami, pozostaje  11.653.834 m3 – i tyle powinno trafić na sprzedaż na aukcjach „e-drewno systemowe”. Ale trafi mniej, gdyż jest jeszcze pula inwestycyjna, na którą LP skierowały (wg informacji przekazanych na KOODREWIE) – 2.400 tys. m3, czyli o 956,7 tys. m3 więcej niż w 2014r.. Na e-drewno powinno więc ostatecznie trafić 9.253.834 m3 w 2 półrocznych transzach po ok. 4,6 mln m3. W upływającym roku było to odpowiednio 4.691,7 tys. m3 i 4.517,7 tys. m3, czyli łącznie 9.209,4 tys. m3.  To znów oznacza spadek tej puli w 2015r., choć nieznaczny.

Generalnie więc oferta dla tradycyjnych odbiorców, z pominięciem puli z której skorzystają inwestorzy, sporo spadła. Nie są to może zmiany dramatyczne, lecz zastanawiające, bo – tak jak wspomniałem -  nie wydaje się, żeby w 2014r spadły zakupy stałych klientów LP. Jednak pula na ich podstawie wyliczana  jest w 2015r. odczuwalnie mniejsza. Ci odbiorcy nie są więc beneficjentem ogólnego wzrostu oferty dostępnego drewna o prawie 1 mln m3 – to drewno wchłonęła pula inwestycyjna i niewielkie wzrosty innych puli, wśród których zwracamy uwagę na sprzedaż detaliczną, obejmującą aż 16,5% całości sprzedaży, z tendencją wzrostową.

Teraz warto się zastanowić, jak wyglądają tegoroczne zmiany w ofercie LP w podziale na sortymenty. Znamy pierwsze wielkości pokazane w zamieszczonej niżej tabeli, dotyczące sprzedaży ofertowej. Dane porównawcze z roku ubiegłego pochodzą z materiałów własnych LP zamieszczonych na Portalu Leśno - Drzewnym. I tu odnotowujemy szokujące na pierwszy rzut oka różnice.

Np. oferta sosny W_STANDARD na 2015r. to łącznie 3.289.001m3. W 2014r. było to 4.367.423 m3 – aż o 1,08 mln m3, czyli o 24,7%  więcej . Oferta sosny WK_STANDARD z 1.024.863 m3 w 2014r. spadła do 741.049 m3 – aż o 283,6 tys. m3, czyli o 27,7% .  Papierówki sosnowej S_2A  było 4.627.780 m3, a jest 2.372.588 m3 – aż o 50,8% mniej. Oferta Db W_STANDARD z 333.849 m3 spadła do 249.960 m3 – o 25.1%.  Jeśli jednak zestawimy te procenty spadku z wielkością 34,4% - a tyle drewna wypadło z oferty na rzecz umów 2-letnich – to wydają się one wytłumaczalne. Widać też, że z możliwości zawierania tych umów w większym stopniu skorzystały firmy kupujące drewno średniowymiarowe, a więc celulozownie i fabryki płyt.

Osobne zagadnienie, to ceny oferowanego drewna, jak wiadomo podane przez nadleśnictwa lub RDLP. Jednak tylko dwie RDLP (w Szczecinku i Toruniu) ujednoliciły na swoim terenie ceny, przynajmniej na sortymenty tartaczne. W pozostałych obserwujemy znaczne różnice pomiędzy nadleśnictwami, które trudno uzasadnić czymś racjonalnym i ekonomicznym. Jeszcze dziwniej wygląda to w skali kraju, gdy widzimy np. że cena sosny W_Standard może różnić się o 87 zł/m3, papierówki so S_2A o 107 zł , S_2B_GK igl – o 117 zł. Nie byłyby zaskoczeniem „regionalne” różnice wynoszące 10-15% ceny, ale takie wynoszące 190% zdecydowanie nie są możliwe do uzasadnienia jakimikolwiek ekonomicznymi argumentami. Przeciw takiemu zróżnicowaniu nasza Izba wielokrotnie protestowała, bo tworzy to ewidentnie nierówne i nierynkowe warunki konkurencji pośród producentów wyrobów z drewna. Jak dotąd bez efektu.

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
Średnie dla wszystkich RDLP
Iglaste S_S2A 131,31 2372588 108 215
Liściaste S_S2A 126,37 1058871 85 196
Iglaste S_S2B_GD 165,31 768752 145 226
Liściaste S_S2B_GD 148,94 31883 115 227
Iglaste S_S2B_GK 165,59 636241 130 247
Liściaste S_S2B_GK 151,82 203933 107 218
Wszystko S_S10 169,01 154179 142 217
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 116,33 297237 64 151
SO W_SKLEJKA 225,31 12916 185 258
Liściaste W_SKLEJKA 174,35 43038 153 189
Wszystko W_SKLEJKA 186,11 55954 153 258
SO WK_STANDARD 190,75 741049 171 225
SW WK_STANDARD 214,32 94253 176 243
Pozostałe WK_STANDARD 223,68 2657 185 233
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 198,07 201617 181 248
BK W_STANDARD 138,49 507977 117 195
BRZ W_STANDARD 149,52 177848 127 182
DB/DB_CZERW W_STANDARD 281,56 249960 221 331
SO W_STANDARD 184,23 3289001 145 232
SW W_STANDARD 212,45 670445 166 256
Pozostałe W_STANDARD 186,89 467948 110 305
SO W_***** 226,94 275801 128 439
SW W_***** 260,47 15663 149 307
Pozostałe W_***** 132,21 62561 112 249
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 113,24 62228 95 215
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 107,66 121376 92 135
Wszystko S_***** 189,71 33273 82 268
Wszystko S_S2B_CD 181,23 70173 136 234
    Razem 12679422    

Wyjaśnienia:

  • b.o. - brak oferty
  • W_***** - W_WA0_3, W_WAB0_23, W_WBC0_12, W_WBC0_3, W_WBC0_3, W_WBCK_23, W_WC0, W_WC0_12, W_WC0_23, W_WCDK_1, W_WCDK_12, W_WCK, W_WCK_1, W_WCK_12, W_WCK_23, W_WD, W_WDK
  • S_***** - S_SLUPY, S_ZER_PRZ, S_ZERDZIE, W_SLUPY
Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Białystok
Iglaste S_S2A 126,34 171073 117 131
Liściaste S_S2A 120,15 70353 85 159
Iglaste S_S2B_GD 160,36 103674 149 179
Liściaste S_S2B_GD 148,14 1671 140 187
Iglaste S_S2B_GK 157,67 22063 145 176
Liściaste S_S2B_GK 139,51 18033 115 184
Wszystko S_S10 169,00 238 169 169
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 83,43 16487 78 97
SO W_SKLEJKA 238,97 1563 238 240
Liściaste W_SKLEJKA 177,23 11008 167 185
Wszystko W_SKLEJKA 184,90 12571 167 240
SO WK_STANDARD 179,32 53729 178 183
SW WK_STANDARD 182,05 14299 179 195
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
BRZ W_STANDARD 157,98 24016 143 169
DB W_STANDARD 297,53 13831 271 316
SO W_STANDARD 174,99 273494 172 182
SW W_STANDARD 179,81 133174 172 210
Pozostałe W_STANDARD 143,51 19476 111 305
SO W_***** 242,66 22030 171 270
SW W_***** 249,00 600 249 249
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_***** 266,02 2703 266 267
Wszystko S_S2B_CD 189,01 10912 180 196
    Razem 984427    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Gdańsk
Iglaste S_S2A 132,80 31247 128 141
Liściaste S_S2A 131,79 41491 97 155
Iglaste S_S2B_GD 167,10 46577 153 185
Liściaste S_S2B_GD 148,31 4559 135 166
Iglaste S_S2B_GK 163,71 651 162 180
Liściaste S_S2B_GK 147,52 2418 138 162
Wszystko S_S10 186,20 750 185 188
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 123,48 1246 123 135
SO W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Liściaste W_SKLEJKA 166,43 987 157 172
Wszystko W_SKLEJKA 166,43 987 157 172
SO WK_STANDARD 189,78 8770 181 194
SW WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 134,54 43770 129 144
BRZ W_STANDARD 137,68 7347 130 142
DB W_STANDARD 260,67 4433 246 285
SO W_STANDARD 185,62 73035 176 191
SW W_STANDARD 205,59 30615 181 208
Pozostałe W_STANDARD 182,45 7993 130 221
SO W_***** 219,48 6924 139 262
SW W_***** 149,00 469 149 149
Pozostałe W_***** 140,00 2150 140 140
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 99,01 1177 96 104
Wszystko S_***** 258,75 800 258 260
Wszystko S_S2B_CD 187,16 5500 185 189
    Razem 322909    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Katowice
Iglaste S_S2A 141,68 230147 123 215
Liściaste S_S2A 137,12 78441 122 160
Iglaste S_S2B_GD 177,94 12906 161 226
Liściaste S_S2B_GD 152,85 1905 140 155
Iglaste S_S2B_GK 178,01 59537 151 205
Liściaste S_S2B_GK 151,46 17807 135 165
Wszystko S_S10 178,18 32073 142 217
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 127,82 153883 122 151
SO W_SKLEJKA 241,66 3446 201 258
Liściaste W_SKLEJKA 173,30 3964 171 178
Wszystko W_SKLEJKA 205,09 7410 171 258
SO WK_STANDARD 201,78 62605 195 223
SW WK_STANDARD 237,02 5236 237 239
Pozostałe WK_STANDARD 212,00 200 212 212
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 218,61 16000 198 248
BK W_STANDARD 142,40 47555 137 175
BRZ W_STANDARD 145,66 25309 138 161
DB/DB_CZERW W_STANDARD 270,82 20183 221 307
SO W_STANDARD 198,70 348203 190 232
SW W_STANDARD 242,61 205609 196 251
Pozostałe W_STANDARD 199,97 36190 149 291
SO W_***** 235,31 48564 150 294
SW W_***** 234,72 3193 167 244
Pozostałe W_***** 208,96 827 156 249
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 98,00 850 98 98
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 135,00 4772 135 135
Wszystko S_***** 159,00 714 159 159
Wszystko S_S2B_CD 165,29 9516 159 168
    Razem 1429635    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Kraków
Iglaste S_S2A 140,29 21266 111 173
Liściaste S_S2A 137,84 44693 113 155
Iglaste S_S2B_GD 198,00 200 198 198
Liściaste S_S2B_GD b.o. b.o. b.o. b.o.
Iglaste S_S2B_GK 180,79 31963 179 183
Liściaste S_S2B_GK 173,67 2994 150 218
Wszystko S_S10 160,00 600 160 160
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 97,69 2142 95 99
SO W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Liściaste W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
SO WK_STANDARD 215,00 2897 215 215
SW WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 150,38 71791 144 154
BRZ W_STANDARD 147,00 4881 147 147
DB/DB_CZERW W_STANDARD 285,75 7634 250 292
SO W_STANDARD 191,85 85507 184 193
SW W_STANDARD 234,91 33996 211 245
Pozostałe W_STANDARD 215,14 63872 140 247
SO W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** 134,00 24429 134 134
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_S2B_CD b.o. b.o. b.o. b.o.
    Razem 398865    

 

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Krosno
Iglaste S_S2A 114,13 65302 108 126
Liściaste S_S2A 121,08 188180 91 138
Iglaste S_S2B_GD 169,94 3131 169 172
Liściaste S_S2B_GD 180,38 400 144 197
Iglaste S_S2B_GK 164,92 25194 147 178
Liściaste S_S2B_GK 147,13 2312 125 187
Wszystko S_S10 150,39 2578 144 157
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER b.o. b.o. b.o. b.o.
SO W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Liściaste W_SKLEJKA 180,96 3773 153 184
Wszystko W_SKLEJKA 180,96 3773 153 184
SO WK_STANDARD 178,39 30572 175 188
SW WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 130,99 118809 117 141
BRZ W_STANDARD 140,60 9553 133 150
DB/DB_CZERW W_STANDARD 279,25 13272 247 297
SO W_STANDARD 167,96 189804 145 183
SW W_STANDARD 182,38 14767 178 200
Pozostałe W_STANDARD 189,73 119825 110 221
SO W_***** 208,09 7800 128 279
SW W_***** 171,64 1100 158 183
Pozostałe W_***** 128,30 31340 112 236
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_S2B_CD b.o. b.o. b.o. b.o.
    Razem 827712    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Łódź
Iglaste S_S2A 131,68 36995 125 140
Liściaste S_S2A 132,48 18934 97 161
Iglaste S_S2B_GD 172,35 2974 163 184
Liściaste S_S2B_GD 169,58 457 153 214
Iglaste S_S2B_GK 173,71 41434 162 191
Liściaste S_S2B_GK 156,64 9356 138 193
Wszystko S_S10 169,51 4690 163 175
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 117,26 5564 114 140
SO W_SKLEJKA 196,42 295 192 201
Liściaste W_SKLEJKA 173,22 1450 169 177
Wszystko W_SKLEJKA 177,14 1745 169 201
SO WK_STANDARD 193,40 33224 177 205
SW WK_STANDARD 205,00 100 205 205
Pozostałe WK_STANDARD 185,00 51 185 185
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 159,67 1480 148 183
BRZ W_STANDARD 157,13 12072 144 174
DB W_STANDARD 272,67 14949 250 315
SO W_STANDARD 187,33 149647 172 200
SW W_STANDARD 200,15 876 198 205
Pozostałe W_STANDARD 175,98 9812 150 240
SO W_***** 236,84 1550 202 246
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_S2B_CD 180,93 1090 169 182
    Razem 347000    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Lublin
Iglaste S_S2A 116,05 94032 115 130
Liściaste S_S2A 119,20 65455 90 140
Iglaste S_S2B_GD 158,85 5511 145 170
Liściaste S_S2B_GD 134,50 200 124 145
Iglaste S_S2B_GK 154,90 56002 143 170
Liściaste S_S2B_GK 137,01 27983 110 178
Wszystko S_S10 160,96 33238 147 175
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 104,90 5210 92 130
SO W_SKLEJKA 233,74 740 233 238
Liściaste W_SKLEJKA 173,00 445 173 173
Wszystko W_SKLEJKA 210,93 1185 173 238
SO WK_STANDARD 183,55 39282 171 203
SW WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 135,02 8026 134 141
BRZ W_STANDARD 143,89 22652 134 161
DB/DB_CZERW W_STANDARD 287,55 16478 241 325
SO W_STANDARD 178,49 333231 166 198
SW W_STANDARD 189,44 1822 166 206
Pozostałe W_STANDARD 157,96 32851 117 272
SO W_***** 211,44 6300 177 263
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_***** 104,56 2734 82 257
Wszystko S_S2B_CD 162,67 1500 158 163
    Razem 753692    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Olsztyn
Iglaste S_S2A 128,94 215105 123 136
Liściaste S_S2A 124,91 66966 95 143
Iglaste S_S2B_GD 170,05 55219 145 193
Liściaste S_S2B_GD 141,22 2673 117 186
Iglaste S_S2B_GK 167,36 7220 153 172
Liściaste S_S2B_GK 148,14 2852 130 155
Wszystko S_S10 212,33 1215 211 217
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 94,81 13762 64 125
SO W_SKLEJKA 242,29 2477 239 245
Liściaste W_SKLEJKA 175,40 10643 165 180
Wszystko W_SKLEJKA 188,03 13120 165 245
SO WK_STANDARD 189,55 62370 180 197
SW WK_STANDARD 191,59 12536 182 201
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 136,46 31673 132 157
BRZ W_STANDARD 158,28 17171 147 169
DB/DB_CZERW W_STANDARD 305,62 9228 224 316
SO W_STANDARD 183,27 229247 174 192
SW W_STANDARD 183,04 42130 173 197
Pozostałe W_STANDARD 151,63 26084 117 275
SO W_***** 240,18 43981 151 289
SW W_***** 199,15 265 155 251
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 130,47 1480 95 186
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_***** 266,00 5046 266 266
Wszystko S_S2B_CD 175,76 1421 173 180
    Razem 860764    

 

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Piła
Iglaste S_S2A 131,66 253151 129 134
Liściaste S_S2A 127,21 13669 94 141
Iglaste S_S2B_GD 167,74 106897 160 180
Liściaste S_S2B_GD 227,00 100 227 227
Iglaste S_S2B_GK 156,07 18609 150 165
Liściaste S_S2B_GK 145,62 2523 134 164
Wszystko S_S10 174,12 4187 173 181
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 112,95 1850 111 113
SO W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Liściaste W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
SO WK_STANDARD 185,67 63084 178 192
SW WK_STANDARD 209,00 192 209 209
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 143,46 5540 135 153
BRZ W_STANDARD 143,45 5294 140 146
DB W_STANDARD 291,28 5754 279 316
SO W_STANDARD 178,51 162828 173 187
SW W_STANDARD 192,58 3104 184 204
Pozostałe W_STANDARD 159,06 3859 125 220
SO W_***** 202,51 9853 184 235
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 121,54 22362 112 198
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 108,76 14845 104 116
Wszystko S_***** 159,84 6791 128 222
Wszystko S_S2B_CD 207,80 2940 182 214
    Razem 707432    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Poznań
Iglaste S_S2A 129,01 58220 122 155
Liściaste S_S2A 138,09 21685 93 177
Iglaste S_S2B_GD 170,08 38575 162 184
Liściaste S_S2B_GD b.o. b.o. b.o. b.o.
Iglaste S_S2B_GK 180,59 102075 162 196
Liściaste S_S2B_GK 181,64 18031 141 213
Wszystko S_S10 166,98 13367 155 174
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER b.o. b.o. b.o. b.o.
SO W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Liściaste W_SKLEJKA 189,00 500 189 189
Wszystko W_SKLEJKA 189,00 500 189 189
SO WK_STANDARD 196,90 38817 191 222
SW WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 167,46 2068 154 183
BRZ W_STANDARD 158,40 8594 140 182
DB W_STANDARD 301,13 30915 276 314
SO W_STANDARD 192,78 257140 186 202
SW W_STANDARD 198,21 5073 170 219
Pozostałe W_STANDARD 184,72 12164 151 263
SO W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 105,05 3016 95 108
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 110,00 50 110 110
Wszystko S_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_S2B_CD 187,23 808 184 193
    Razem 611098    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Radom
Iglaste S_S2A 121,56 81360 115 136
Liściaste S_S2A 117,69 47248 87 141
Iglaste S_S2B_GD 161,17 3210 156 167
Liściaste S_S2B_GD 156,63 433 140 170
Iglaste S_S2B_GK 156,41 52159 141 175
Liściaste S_S2B_GK 150,70 17353 121 183
Wszystko S_S10 165,31 23677 144 173
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 116,63 10556 108 120
SO W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Liściaste W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
SO WK_STANDARD 189,63 72713 175 198
SW WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe WK_STANDARD 201,00 90 201 201
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 149,93 9082 139 166
BRZ W_STANDARD 148,19 11881 138 156
DB/DB_CZERW W_STANDARD 261,57 18273 243 280
SO W_STANDARD 185,05 281705 175 193
SW W_STANDARD 189,52 5602 174 200
Pozostałe W_STANDARD 191,96 49086 131 258
SO W_***** 195,21 32218 138 248
SW W_***** 189,00 50 189 189
Pozostałe W_***** 142,98 455 131 204
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_S2B_CD 139,07 2794 136 140
    Razem 719945    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Szczecin
Iglaste S_S2A 135,12 240455 130 147
Liściaste S_S2A 128,82 144469 103 174
Iglaste S_S2B_GD 160,97 103541 152 175
Liściaste S_S2B_GD 159,73 370 141 195
Iglaste S_S2B_GK 146,66 86536 130 247
Liściaste S_S2B_GK 143,79 22734 111 194
Wszystko S_S10 172,88 12510 150 180
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 101,95 11289 90 132
SO W_SKLEJKA 191,96 1174 185 199
Liściaste W_SKLEJKA 163,20 1529 160 169
Wszystko W_SKLEJKA 175,69 2703 160 199
SO WK_STANDARD 189,36 75157 180 209
SW WK_STANDARD 193,67 1841 176 200
Pozostałe WK_STANDARD 208,27 525 187 216
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 194,51 160030 181 210
BK W_STANDARD 135,36 59775 130 146
BRZ W_STANDARD 135,20 2962 130 142
DB/DB_CZERW W_STANDARD 271,68 22092 241 281
SO W_STANDARD 184,51 125720 175 204
SW W_STANDARD 188,05 22854 171 196
Pozostałe W_STANDARD 179,74 20676 115 245
SO W_***** 238,55 54962 140 439
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** 130,37 3360 130 134
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 105,34 34652 103 111
Wszystko S_***** 221,79 4560 155 246
Wszystko S_S2B_CD 205,41 6975 181 234
    Razem 1220748    

 

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Szczecinek
Iglaste S_S2A 132,12 492157 127 144
Liściaste S_S2A 125,62 94184 94 133
Iglaste S_S2B_GD 159,44 90018 154 164
Liściaste S_S2B_GD 140,13 9415 135 178
Iglaste S_S2B_GK 152,38 41022 152 157
Liściaste S_S2B_GK 136,91 16874 132 149
Wszystko S_S10 161,00 7434 161 161
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 94,43 14849 94 114
SO W_SKLEJKA 202,00 2099 202 202
Liściaste W_SKLEJKA 169,27 7521 163 171
Wszystko W_SKLEJKA 176,41 9620 163 202
SO WK_STANDARD 181,00 38831 181 181
SW WK_STANDARD 195,00 10908 195 195
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 b.o. b.o. b.o. b.o.
BK W_STANDARD 129,00 63823 129 129
BRZ W_STANDARD 134,00 80 134 134
DB W_STANDARD 265,00 20829 265 265
SO W_STANDARD 176,00 385517 176 176
SW W_STANDARD 190,00 65812 190 190
Pozostałe W_STANDARD 184,00 11124 126 238
SO W_***** 239,00 1300 239 239
SW W_***** 252,00 400 252 252
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 105,86 28216 103 173
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 118,00 2050 118 118
Wszystko S_***** 153,67 2615 145 251
Wszystko S_S2B_CD 176,00 6552 176 176
    Razem 1413630    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Toruń
Iglaste S_S2A 132,80 28965 127 133
Liściaste S_S2A 131,17 14456 98 137
Iglaste S_S2B_GD 170,04 61156 170 190
Liściaste S_S2B_GD b.o. b.o. b.o. b.o.
Iglaste S_S2B_GK 174,00 16328 174 174
Liściaste S_S2B_GK 176,34 4701 153 198
Wszystko S_S10 b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 108,00 150 108 108
SO W_SKLEJKA 200,00 208 200 200
Liściaste W_SKLEJKA 171,00 189 171 171
Wszystko W_SKLEJKA 186,19 397 171 200
SO WK_STANDARD 192,00 70115 192 192
SW WK_STANDARD 188,00 88 188 188
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 193,00 1400 193 193
BK W_STANDARD 150,00 3926 150 150
BRZ W_STANDARD 155,00 6449 155 155
DB W_STANDARD 272,00 14724 272 272
SO W_STANDARD 187,00 131597 187 187
SW W_STANDARD 183,00 3373 183 183
Pozostałe W_STANDARD 173,46 9274 135 243
SO W_***** 224,12 21566 142 243
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 215,00 670 215 215
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 95,00 4448 95 95
Wszystko S_***** 232,85 1058 185 268
Wszystko S_S2B_CD 183,00 12084 183 183
    Razem 406925    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Warszawa
Iglaste S_S2A 123,83 141997 117 129
Liściaste S_S2A 131,84 19164 93 157
Iglaste S_S2B_GD 164,42 15123 154 170
Liściaste S_S2B_GD 170,49 684 140 191
Iglaste S_S2B_GK 158,92 22182 151 168
Liściaste S_S2B_GK 150,46 4217 107 176
Wszystko S_S10 189,22 2457 186 190
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 121,80 12869 87 126
SO W_SKLEJKA 232,00 178 232 232
Liściaste W_SKLEJKA 172,15 644 165 179
Wszystko W_SKLEJKA 185,11 822 165 232
SO WK_STANDARD 198,45 14493 182 206
SW WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 198,00 7440 198 198
BK W_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
BRZ W_STANDARD 154,24 5872 145 171
DB W_STANDARD 285,31 5968 277 305
SO W_STANDARD 187,12 102848 172 201
SW W_STANDARD 191,51 1760 174 210
Pozostałe W_STANDARD 155,35 8493 127 236
SO W_***** 200,19 15520 194 258
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO b.o. b.o. b.o. b.o.
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_***** 266,00 325 266 266
Wszystko S_S2B_CD b.o. b.o. b.o. b.o.
    Razem 382234    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Wrocław
Iglaste S_S2A 138,55 163804 125 156
Liściaste S_S2A 124,95 70338 98 155
Iglaste S_S2B_GD 169,65 42205 160 216
Liściaste S_S2B_GD 145,16 4637 115 201
Iglaste S_S2B_GK 175,72 57346 155 196
Liściaste S_S2B_GK 156,20 18944 120 200
Wszystko S_S10 169,94 14114 156 186
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER 107,44 47380 96 126
SO W_SKLEJKA 196,00 208 196 196
Liściaste W_SKLEJKA 165,00 385 165 165
Wszystko W_SKLEJKA 175,87 593 165 196
SO WK_STANDARD 205,28 19475 200 225
SW WK_STANDARD 232,27 49053 222 243
Pozostałe WK_STANDARD 231,75 1791 230 233
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 233,00 2000 233 233
BK W_STANDARD 154,29 39477 141 195
BRZ W_STANDARD 140,77 10962 127 170
DB/DB_CZERW W_STANDARD 291,61 28566 251 331
SO W_STANDARD 200,03 135380 182 224
SW W_STANDARD 230,21 99618 202 256
Pozostałe W_STANDARD 206,48 36085 116 292
SO W_***** 234,38 2435 166 266
SW W_***** 287,83 9586 274 307
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 102,66 1570 99 196
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 96,24 7470 92 100
Wszystko S_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko S_S2B_CD 175,42 1900 175 176
    Razem 864729    

Oferta drewna okrągłego na 2015 rok - Portal Leśno-Drzewny
Gatunek Grupa handlowa Cena średnia (PLN/m3) Oferowana masa (m3) Cena min (PLN/m3) Cena max (PLN/m3)
RDLP Zielona Góra
Iglaste S_S2A 135,29 88968 131 145
Liściaste S_S2A 136,17 17489 110 168
Iglaste S_S2B_GD 166,69 79474 160 180
Liściaste S_S2B_GD 155,04 2740 134 210
Iglaste S_S2B_GK 170,65 10441 169 190
Liściaste S_S2B_GK 153,00 280 153 153
Wszystko S_S10 169,09 1051 167 193
Wszystko S_S2A_OPAL/S_S2A_ENER b.o. b.o. b.o. b.o.
SO W_SKLEJKA 188,85 528 188 191
Liściaste W_SKLEJKA b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko W_SKLEJKA 188,85 528 188 191
SO WK_STANDARD 202,96 54915 194 211
SW WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe WK_STANDARD b.o. b.o. b.o. b.o.
SO/SW WK_BC/WK_BC_12 210,30 14747 206 214
BK W_STANDARD 151,81 1182 150 154
BRZ W_STANDARD 153,92 2753 135 166
DB W_STANDARD 281,29 2831 280 284
SO W_STANDARD 197,33 24098 189 206
SW W_STANDARD 187,00 260 187 187
Pozostałe W_STANDARD 176,65 1084 151 194
SO W_***** 242,87 798 159 257
SW W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Pozostałe W_***** b.o. b.o. b.o. b.o.
Wszystko M_PRZEM/M_PRZEM_PO 109,14 4064 109 110
IGLAS/LISC SM_ZREBKI/ZREBKI_PR 108,90 51912 105 110
Wszystko S_***** 137,17 5927 109 193
Wszystko S_S2B_CD 174,82 6181 170 197
    Razem 371723    

 

Wyjaśnienia:

  • b.o. - brak oferty
  • W_***** - W_WA0_3, W_WAB0_23, W_WBC0_12, W_WBC0_3, W_WBC0_3, W_WBCK_23, W_WC0, W_WC0_12, W_WC0_23, W_WCDK_1, W_WCDK_12, W_WCK, W_WCK_1, W_WCK_12, W_WCK_23, W_WD, W_WDK
  • S_***** - S_SLUPY, S_ZER_PRZ, S_ZERDZIE, W_SLUPY
Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Sklejka okoume wodoodporna melaminowa 2500x1220 BK - grubość 8 mm
Sklejka okoume wodoodporna melaminowa 2500x1220 BK - grubość 8 mm
Pilarka taśmowa 3-głowicowa pozioma typ CZ-3:
Pilarka taśmowa 3-głowicowa pozioma typ CZ-3:
Wanna do impregnacji drewna
Wanna do impregnacji drewna