PIGPD: szacunkowy podział drewna z Lasów Państwowych dostępnego w 2017r.

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Opis sytuacji

1. Zgodnie z upływem czasu, z puli podstawowej do końca maja powinno być już sprzedane ok. 13,3 mln m3.
Równocześnie w okresie 01.01 – 21.05.2017r. ilość drewna wystawionego do sprzedaży na aukcjach e-drewno wyniosła 1.601.367 m3. Ponieważ do sprzedaży na aukcjach nie wyznaczono żadnej odrębnej puli, oznacza to, że zapewne jest to drewno z puli podstawowej, z którego odbioru zrezygnowali przedsiębiorcy, albo nie sprzedane w podstawowych procedurach (tab. 2). W związku z sygnałami o licznych przypadkach nie odbierania drewna, zakładamy tą pierwszą przyczynę. Z wystawionej dotąd ilości nie sprzedano 420.526 m3 (dane z portalu e-drewno)

Jeśli sytuacja się nie zmieni, do końca roku taka nie sprzedana ilość wyniesie ok. 1,0 mln m3.

Ponadto do sprzedaży prawdopodobnie pozostaje 1,804 mln m3 drewna, którego LP nie sprzedały w procedurze podstawowej (tab. 2).

Łącznie więc z puli podstawowej może w na koniec 2017r. pozostać 2,8 mln m3 nie sprzedanego drewna.

2. Sprzedaż drewna z puli rozwojowej jeszcze się nie zakończyła. Miała objąć dokładnie 805.281 m3. Faktycznie wystawiono do sprzedaży aż 2.140.000m3. Oznacza to, że LP chcą tą drogą sprzedać drewno, którego nie udało się sprzedać inną drogą, w tym większość pozostałego po sprzedaży puli podstawowej. Zgłoszone przez firmy masy stanowiące podstawę ofertowania, wynoszą ok. 21 mln m3. Szacujemy, że związku z taką dysproporcją, nawet przy obecnym poziomie cen surowca, w 2017r. może z puli rozwojowej pozostać nie sprzedane tylko ok. 20% - tj. 0,43 mln m3

3. Nieznane jest zaawansowanie sprzedaży detalicznej, na którą przewidziano ok. 5,7 mln m3 – wg niepotwierdzonych sygnałów jest b. niskie. Oceniamy, że sprzedaż opału z tej puli dla ludności wynosi ok. 60% całości. Reszta (drewno przemysłowe, opałowe dla energetyki) w większości może pozostać nie sprzedane. Ilość ta to szacunkowo ok. 2.300.000 m3. Jeśli trafi ona do sprzedaży aukcyjnej, prawdopodobnie spowoduje to spadek cen i/lub istotne zwiększenie zwrotów drewna sprzedanego z puli podstawowej.

4. Nieznane jest zaawansowanie sprzedaży z puli drewna energetycznego wynoszącej 796.627 m3. Szacujemy, że wobec braku jasnych przepisów co do jego definicji i w efekcie możliwych problemów z rozliczeniem dopłat, prawdopodobnie nie sprzedaż ta przekroczy 20%, czyli nie sprzedane pozostanie ok. 640.000 m3.

5. Nieznane jest przeznaczenie, stopień wykorzystania i wartość puli drewna na potrzeby własne LP, wynoszącej ok. 0,47 mln m3.

Podsumowując:

Na podstawie sprzedaży odnotowanej w 5 miesiącach br. istnieją przesłanki wskazujące, że bez radykalnego poprawienia się koniunktury gospodarczej, do końca roku ilość nie sprzedanego drewna ze wszystkich pul może być znaczna i wynieść nawet ok. 4,8 mln m3, w tym ok. 1,9 mln m3 pozostałości ze sprzedaży puli podstawowej, z puli rozwojowej i ze zwrotów nie sprzedanych na e-drewno (łącznie), ok. 2,3 mln m3 z puli detalicznej i ok. 0,6 mln z puli drewna energetycznego. Ilości te są oczywiście oparte o szacunki, wobec braku wiarygodnych informacji np. o zaawansowaniu sprzedaży z puli detalicznej, lub skali sprzedaży drewna dla energetyki.

Spowolnienie sprzedaży dodatkowo wiąże się zawsze z zagrożeniem deprecjacji drewna już pozyskanego, leżącego długo w lesie w oczekiwaniu na sprzedaż. Taka deprecjacja oznacza zwykle konieczność przeklasyfikowania drewna pozyskanego np. jako papierówka grup S2a, S2b, S10, do grupy S4 – czyli drewna opałowego, o znacznie niższej cenie. Podobnie deprecjacja drewna wielowymiarowego tartacznego oznacza spadek jego jakości i  konieczność przeklasyfikowania do grup o niższej cenie (np. z WA, WB do WC, z WC do WD) .

Byłoby to zjawisko bardzo niekorzystne gospodarczo. Przykładowo, przeklasyfikowanie drewna klasy WC01 do klasy WD01 oznacza stratę  23,5% wartości, a przeklasyfikowanie papierówki S2a do grupy S2a Opał, to strata min. 15 % wartości .

Dokładniejsza i rzetelna ocena sytuacji nie jest możliwa bez udostępnienia przez LP szczegółowych danych o zaawansowaniu sprzedaży drewna w ramach każdej w wydzielonych pul, oraz o ilości drewna z którego zrezygnowali odbiorcy.

Opracowano w Biurze Izby
Poznań, czerwiec 2017r.

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Tarcica iglasta więźba dachowa pellet deski łaty kantówki drewno budowlane i opałowe
Tarcica iglasta więźba dachowa pellet deski łaty kantówki drewno budowlane i opałowe
Sklejka przeciwpoślizgowa/szalunkowa 2500x1250 - grubość 24mm
Sklejka przeciwpoślizgowa/szalunkowa 2500x1250 - grubość 24mm
Modrzew syberyjski - kantowki i sztachety
Modrzew syberyjski - kantowki i sztachety