Wnioski przyjęte podczas Ogólnopolskiej Narady Przemysłu Drzewnego w dn. 16 lutego 2017r. w Strykowie

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Szanowni Państwo,
Członkowie Izby,
Przedsiębiorcy i Przedstawiciele organizacji branżowych zebrani na Ogólnopolskiej Naradzie Przemysłu Drzewnego w Strykowie,

W dniu 16 lutego, w Strykowie k/Łodzi na naradzie zwołanej przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego zebrało się przeszło 90-ciu przedsiębiorców i reprezentantów wszystkich najważniejszych organizacji działających w naszym przemyśle, a mianowicie: PIGPD,  KN EPAL, SPPDwP, SPP, OIGPM, SPT, OZPPD. Reprezentowane było Ministerstwo Rozwoju, którego prezentacja wzbudziła ogromne zainteresowanie, gdyż udowodniła, że resort ten jest doskonale zorientowany w sprawach i problemach przemysłu drzewnego, wie o pozycji LP i o tym, jak jest ona wykorzystywana, wie jakich zmian oczekujemy i co one dadzą gospodarce.


Fot. PIGPD

Prezentacje PIGPD omówiły wzrost cen drewna w Polsce na tle innych krajów UE, oraz uwagi i zastrzeżenia co do działania nowego systemu sprzedaży zgłaszane przez naszych członków. Każda z obecnych organizacji omówiła obecną sytuację z pozycji swych członków.

Wszystkie wiadomości zebrała w jedną całość Komisja Wnioskowa, złożona z przedstawicieli organizacji branżowych. Wnioski te zostały przedyskutowane i przyjęte przez zgromadzonych przedsiębiorców.

Prezentacja Ministerstwa Rozwoju oraz prezentacje PIGPD dostępne są po zalogowaniu na stronie: http://www.e-handeldrewnem.pl/rynek-drzewny/polski-przemysl-drzewny-w-ocenie-ministerstwa-rozwoju-i-uwagi-do-zasad-sprzedazy-drewna

Ww. wnioski obejmują wszystkie istotne sprawy związane z zakupami drewna od LP, lecz za najistotniejsze uznano dwie:

- konieczność korekty cen drewna w 2017r., zgodnie uznanych za znacznie zawyżone,

- konieczność powołania przy Ministrze Rozwoju zespołu, który opracuje i zaproponuje konieczne zmiany systemu sprzedaży, przy współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Powołanie tego zespołu Ministerstwo zapowiadało już w połowie 2016r.

Pisma w tej sprawie, poparte wnioskami z naszej narady przygotowała nasza Izba. Stanowią one, wraz z Wnioskami,  załącznik do niniejszego Komunikatu.

Ponadto opracowywany jest LIST OTWARTY , który chcemy skierować do Wicepremiera, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego, jako odpowiedzialnego za gospodarkę kraju, w tym za stan przemysłu drzewnego. Planujemy opublikować go we wszystkich dostępnych nam mediach.  Jego treść wkrótce Wam przekażemy.

Biuro Izby


 Wnioski
przyjęte podczas Ogólnopolskiej Narady Przemysłu Drzewnego
w dn. 16 lutego 2017r. w Strykowie

1. Ceny drewna

a/. Stwierdza się, że poziom cen drewna okrągłego w 2017r. został wymuszony przez system sprzedaży, jest zawyżony a jego wzrost w stosunku do poziomu z 2016r. nie ma uzasadnienia. Konieczne jest jego obniżenie co najmniej do stanu z 2016r., np. pod postacią rabatów. Warunki korzystania z ww. korekty powinny być dla wszystkich klientów LP jednakowe.

b/. W przyszłości wysokość cen drewna okrągłego musi być ustalona w taki sposób, aby zapewnić konkurencyjność produktów z polskiego drewna w eksporcie i na rynku krajowym. Ceny te muszą więc być ustalane na podstawie analiz rynków zagranicznych i cen uzgodnionego koszyka produktów z drewna oraz pod nadzorem rządu.

c/. Istnieją nieuzasadnione różnice pomiędzy cenami tego samego drewna w Polsce. Konieczne jest ich spłaszczenie. W tym celu należy je ujednolicić na poziomie RDLP i dążyć do zminimalizowania różnic pomiędzy RDLP.

d/. Obecnie stosowane przeliczniki ceny drewna tartacznego grupy jakościowo - wymiarowej „WC01” (wykorzystywanej jako podstawa do ustalania cen innych grup drewna tartacznego) na ceny innych sortymentów powodują, iż drewno grup o wyższej jakości i większych wymiarach (WC02; WC03; WB i WA) jest za drogie. Należy je zweryfikować, uwzględniając rzeczywistą wartość rynkową drewna wyższych klas, lub ustalić indywidualnie cenę dla każdej z nich, na podstawie analiz opłacalności przerobu.

e/. Za płatność w terminie krótszym niż 14 dni, powinno przysługiwać skonto 2%

2. Stabilność zaopatrzenia w drewno

a/. Za najlepsze rozwiązanie, które można wykorzystać do sprzedaży drewna uznaje się udostępnienie wszystkim zainteresowanym możliwości podpisania umów minimum 3-letnich, z opcją przedłużenia, zapewniających coroczny zakup 80-90% ilości drewna wynikającej ztzw. „historii zakupów”, podpisywanych na szczeblu RDLP. To ostatnie umożliwi wzajemną kompensatę zmiennej oferty jednych nadleśnictw przez inne nadleśnictwa.

b/. Każda ilość drewna nie objęta umowami, wystawiona powinna być do sprzedaży w ramach 2 półrocznych aukcji e-drewno (opcjonalnie – 4 aukcji kwartalnych),

c/. Zasady sprzedaży drewna powinny być ustalone w drodze zapisu ustawowego lub rozporządzenia.

3. Dostępność informacji

Uznaje się za publiczne informacje obejmujące:

a/. Wyniki sprzedaży (ilość i cenę) poszczególnych sortymentów drewna o każdej RDLP, uzyskane przy sprzedaży drewna w ramach umów okresowych,

b/. Wyniki sprzedaży dotyczące każdej zakończonej pojedynczej aukcji internetowej, obejmujące dane nabywców, kupioną przez nich ilość i uzyskaną cenę,

4. Podaż drewna

a/. Należy zweryfikować istniejące plany użytkowania lasu pod kątem obniżenia wieku rębności, oceny możliwości zwiększenia wykorzystania drzewostanów przeszłorębnych i ich ochrony przed deprecjacją,

Strona 1 z 3

Polecane oferty:

Certyfikacja FSC/PEFC
Certyfikacja FSC/PEFC
Drewno okragle sosna.
Drewno okragle sosna.
Kupię lipę, osikę, olchę, dłużyca, tartaczna, kłody, lipa,osika, olcha, dłużyca
Kupię lipę, osikę, olchę, dłużyca, tartaczna, kłody, lipa,osika, olcha, dłużyca